2024

BAZMEK ENTERTAINMENT COMPANY

bazmek entertainment je nezávislé umělecké uskupení, které se věnuje především divadelní tvorbě. Naše projekty se věnují tématům, která vnímáme jako podnětná pro život v současném světě. Inspirací jsou nám romány, mytologie, reportážní knihy, životy neznámých celebrit, učebnice... V našem repertoáru se tahle různorodost odráží také v hledání výzev, a proto se u nás setkáte s novou činohrou, plenérovými performancemi i audiowalkem. Každý projekt začínáme s čerstvým pohledem, abychom při tvorbě mohli zažívat překvapení, a věříme, že tak můžeme přinést vždy jiný zážitek i divákům. Snažíme se totiž ukázat, že nezávislé divadlo je hravé i promyšlené, milé i mrazivé, že je výzvou i zábavou - a že i s omezenými prostředky je možné tvořit chytře, úsporně a pestře zároveň. Naším cílem je zkrátka diváky vtáhnout, chytit a nepustit! Zakládajícími členy jsou Anna Prstková, Eva Lietavová a Patrik Boušek. bazmek entertainment je rezidenční skupinou centra nezávislého umění Co.Labs v Brně a také členem Asociace nezávislých divadel.

Přihlášený projekt: Atatürkiáda: mezi mešitou a diskotékou

Inscenace Atatürkiáda uměleckého uskupení bazmek entertainment prozkoumává, co je to reportáž, a to prostřednictvím pohledu do Turecka. Vznikla v režii Evy Lietavové na motivy knihy Vrah z města meruněk polského reportéra Witolda Szablowského.

“To nepochopíš, nejsi Turek,” zaznívá často v reportážích, které Witold Szablowski shromáždil do mozaikovitého pohledu na současné Turecko. Rozpolcenost mezi západním a východním světem, mezi pokrokem a tradicí, mezi - jak zní podtitul inscenace - mešitou a diskotékou. Porozumění druhým jako by se rozplývalo s každým dalším setkáním, s každým dalším životním příběhem, se kterými se Witold setkává v různých koutech rozlehlé země - na úpatí Araratu i v centru Istanbulu. Kniha Witolda Szablowského nás oslovila tím, jak se (nutno podotknout, že velmi úspěšně) snaží, přiblížit očím a mysli středoevropana turecké reálie a kulturu. Zajímalo nás i zkoumání samotného fenoménu poznávání jiné krajiny, překonávání vlastních předsudků a domněnek a zjišťování, kolik podobností mezi námi, přes různé kulturní rozdíly, existuje.

Kombinováním textu, obrazu a hudby performeři Dagmar Říhová a Petr Theodor Pidrman hledají odpovědi na otázku, jestli můžeme porozumět nám na první pohled vzdálené a přesto v mnohém překvapivě blízké kultuře. Pásmo situací a hudebních vstupů doplňuje také postava reportéra, který probíhající dění sleduje a komentuje prostřednictvím projekce a zvuku. Zkušebním procesem jsme dospěli k projevu, o němž si myslíme, že přesahuje národnost či kulturní stereotypy. Hledáme herecký výraz, situace a momenty, které mohou být společné oběma, Turkům i Čechům. Jsme lidé - to nás spojuje, i když to je trochu klišé. Ale vlastně se v této inscenaci snažíme v hereckém a pohybovém vyjádření uchopit právě tohle klišé.

Výrazným prvkem inscenace je také hudební složka, kterou Dagmar Říhová a Petr Theodor Pidrman zajišťují naživo přímo ve scéně. Nástroj, na který společně hrají, postavil po vzoru moravského pochodového cimbálu scénograf a výtvarník Jakub Šulík. Kombinace akustického nástroje s elektronikou umožňuje performerům pohybovat se v širokém žánrovém rozpětí od lidových motivů až po dlouhotónové kompozice.

Scénář: Patrik Boušek, Anna Prstková
Režie: Eva Lietavová
Projekce: Anna Prstková
Obsazení: Dagmar Říhová, Petr Theodor Pidrman, Patrik Boušek/Anna Prstková
Hlas: Dalibor Buš
Kostýmy: Klára Vincourová
Hudební spolupráce a výroba hudebního nástroje: Jakub Šulík
Produkce: Andrea Polnická

Premiéra 20. 11. 2023, Co.Labs Brno

Délka: 60 minut bez přestávky

Autorka fotografií: Terezie Fojtová - Nameless photography

Podporovatelé projektu: Inscenace Atatürkiáda je realizována za finanční podpory Statutárního města Brna, Ministerstva Kultury, Nadace Život Umělce a městské části Brno-střed. Bazmek entertainment je rezidenční skupinou centra nezávislého umění Co.Labs.