NOVÁ SÍŤ INFORMUJE - SPECIÁL

Felix Koch a Nathalie Frank: Můžeme motivovat lidi, aby přemýšleli a pracovali na změně

Festival Malá inventura uspořádá 23. února ve Studiu Alta historicky první setkání se zástupci berlínského sdružení umělců v oblasti performing arts LAFT Berlin. S Felixem Kochem, Nathalií Frank a také Petrem Dlouhým budeme hledat možnosti spolupráce pražské a berlínské umělecké scény.

Můžete krátce popsat strukturu LAFT Berlin? Jaký byl iniciační moment založení organizace?
Felix Koch: LAFT Berlin je neziskový spolek spravující několik projektů a pracovních skupin. Je otevřený každému, kdo je ochoten dobrovolně poskytnout svůj čas. Vedle činnosti na bázi dobrovolnictví existují tři různé projekty financované Evropskou unií nebo spolkovou zemí Berlín: Performing Arts Program, Performing Arts Festival a berlínská městská síť LAFT Berlín. Tyto tři projekty jsou zajišťovány převážně zaměstnanci na částečný úvazek, protože řada z nich pracuje i mimo LAFT jako profesionálové v nezávislé performing arts komunitě.
Nathalie Frank: LAFT Berlín byl založen v roce 2007 malou skupinou nadšených profesionálů – performery, režiséry a producenty, kteří Berlín vnímali jako město se silnou a tvůrčí uměleckou rozmanitostí, avšak postrádali náležité komunikační a finanční prostředky. Začali usilovat o posílení solidarity mezi nezávislými umělci a zlepšení pracovních podmínek. Vznikla tak komunita, která je schopna své požadavky a finanční nároky jednotně vyjádřit při jednání s politiky a institucemi.

Měli jste nějakou inspiraci či vzor?
FK: Znali jsme se s kolegy z jiných regionů a měst, kteří již dříve založili takovéto neziskové členské spolky. Právě jejich zkušenosti a podpora nám dodaly odvahu. Ale samozřejmě už v minulosti existovaly pokusy spojit síly. Dobrým příkladem je komunita kolem současného tance. Ta funguje již několik let a jejich organizační struktura a zkušenosti nás také inspirovaly.

Jaká jsou největší úskalí?
FK: Během deseti let se LAFT Berlín značně rozrostl. To, co začalo v roce 2007 se skupinou dvaceti až třiceti lidí, je dnes organizací s více než tři sta padesáti členy. To, co začalo se skupinou dobrovolníků, kteří vedle své vlastní umělecké tvorby vynaložili spoustu úsilí v politické oblasti, se stalo rozsáhlou strukturou se službami založenými na dobrovolnictví i placenou prací na financovaných projektech. Naším trvalým úkolem je udržovat tuto rovnováhu. Obezřetně dbáme na to, abychom se stále drželi základních myšlenek, jako je solidarita, princip demokracie a vůle posílit struktury celé městské scény. Stále udržujeme dynamiku našeho komunitního uspořádání, zavedli jsme různé způsoby přímé komunikace a rozhodování založené na participaci.

Kdo se může stát členem?
NF: Členem LAFT Berlin se může stát každý profesionál v oblasti performing arts, který je zároveň občanem Berlína.

Spolupracujete s nějakými organizacemi?
FK: Rozvíjíme rozmanité způsoby spolupráce. Jako příklad mohu uvést spolupráci mezi performing arts festivalem v Berlíně (PAF), který se bude konat ve dnech 5. až 10. června, a festivaly nezávislých umělců v jiných městech. Dalším příkladem může být spolupráce s festivalem nezávislého divadla ACT v Sofii.
NF: A samozřejmě udržujeme také vazby na další sítě uměleckých scén v Berlíně. Vzájemně se podporujeme, abychom zvýšili povědomí o kultuře ve městě, spojujeme síly při konání sympozií a jiných událostí nebo spolupracujeme při hledání vhodných prostor pro zkoušení a umělecké akce, což je z důvodu pokračující gentrifikace jeden z největších problémů současného Berlína.

Co očekáváte od setkání v Praze?
NF: Ze zájmu o berlínskou nezávislou scénu máme radost a těšíme se na tu pražskou. Doufáme, že se dozvíme více o komunitě v Praze, nalezneme společné zájmy a učiníme první kroky ke spolupráci.

Co vás v poslední době potěšilo, nebo naopak zklamalo v kultuře?
FK: Potěšilo mě opravdu mnoho událostí a činů! Zmíním pouze jeden příklad za všechny: v poslední době mě nejvíce potěšily nejrůznější umělecké pokusy čelit extremistickému směřování v politice, které pozorujeme téměř v celosvětovém měřítku. A také že v rámci nezávislé performing arts komunity můžeme vyprávět příběhy a prezentovat myšlenky, které pomáhají představovat si svobodnější a solidárnější svět a konečně motivovat lidi, aby přemýšleli a pracovali na změně.

Více informací: www.malainventura.cz

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/