ČERVNOVÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ NETWORKU V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

Se skupinou Začínáme spolupráci Českého kulturního networku Nová síť jsme se potkali 5. – 7. června tentokrát ve Zlínském kraji, kde působí naše nová členská organizace Kulturák – podhostýnská kulturní družina. Vzdělávali jsme se a rozvíjeli, sdíleli novinky z kulturního prostředí, poznávali podhostýnský mikroregion a nechyběla ani pouť na Svatý Hostýn.

NA ÚVOD

Na rozhraní Chvalčova a Bystřice pod Hostýnem v areálu Sola Gratia, kde program letošního meetingu probíhal, přivítali část Českého kulturního networku Nová síť zástupci tamních radnic. Starosta a místostarosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc a Martin Burdík nás seznámili se změnami ve vedení města a s přístupem ke kultuře na Bystřicku. Starosta Chvalčova Jan Chlápek nastínil budoucí spolupráci se spolkem Kulturák. Jsme rádi, že se pod Hostýnem kultuře daří a vedení měst je podporující a otevřené dialogu.

Poté, co jsme se rozloučili s politickou reprezentací, nás zástupci a zástupkyně přítomných organizací informovali o tom, co je u nich nového – ať už v organizaci, v obci nebo v regionu. Máme radost, že díky networku máme přehled o regionálním dění.

NOVINKY Z REGIONŮ

Písecká Sladovna se těší podpoře vedení města, díky níž se blýská na opravu foyer, recepce a snad i na větší investice v budoucnu. Návštěvníci zde mohou zhlédnout výstavy Daisy 100: Čekárna na neděli a Já město. Sladovna navíc spouští mecenášský klub, tak neváhejte a staňte se podporovateli největší dětské galerie v Čechách! Městské kulturní středisko Vodňany má úspěšně za sebou největší kulturně-společenskou akci města – Vodňanské rybářské dny. Gratulujeme k vysoké návštěvnosti! Ve Velvarech díky spolupráci s Lucií Štůlovou Vobořilovou vzkvétá výtvarné umění a od 29. 6. se můžete těšit na novou výstavou Kurta Gebauera v Galerii Tomáše Vosolsobě, která bude k vidění až do září. Kulturák měl čerstvě po Sušil happeningu pod uměleckým vedením Horňácké muziky Petra Mičky a Letní kino Chvalčov je v plném proudu. I ve Farmstudiu je program nabitý a kromě již tradičních akcí Farmstudio OPEN pořádají v polovině září i festival nezávislého filmu Svéhlavá kamera. Zvěřinci se po letech působení ve Zlínském kraji podařilo najít prostor pro svoje aktivity. Zažít jejich atmosféru můžete již 15. 7. na festivalu rychlé a pomalé hudby v_houští_ nebo 5. – 7. 10. na Kutilském symposiu Jizva v Lukově.

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

Druhý den dopoledne jsme se díky vzdělávacímu semináři Adriany Světlíkové ponořili do grantových žádostí, tvorby rozpočtů a možných nástrah i příležitostí veřejného financování. Zaměřili jsme se mimo jiné na Státní fond kultury a dotační řízení MK ČR programu „Kulturní aktivity“ v oblasti profesionálního divadla. Nechyběly novinky z Národního plánu obnovy ani seznámení s ostatními servisními organizacemi a profesními organizacemi a sítěmi v kulturních kreativních odvětví. V druhé polovině dne jsme se věnovali rozvoji organizací skrze oblíbenou techniku MasterMind.

POZNÁVÁNÍ LOKALITY

Nechybělo ani poznávání lokality a místních kulturních aktérů a zajímavých míst. První den jsme zakončili návštěvou místního filmového sběratele Vítězslava Tichého, jehož soukromá sbírka je fascinujícím archivem česko-slovenské kinematografie. Druhý večer jsme se vydali do míst chvalčovského letního kina pod Kozincem a třídenní pracovní setkání jsme zakončili networkovou poutí na Svatý Hostýn i s jedinečnou prohlídkou této národní kulturní památky.

Děkujeme všem za účast a chuť se rozvíjet!

ZA ORGANIZÁTORY

Tereza Lacmanová, Eliška Burdová, Adriana Světlíková

ÚČASTNÍCI

Kateřina Linhartová – Velvareum; Pavel Matela, Jan Kuntoš – Bohemia Farmstudio; Michaela Piskačová, Jana Šídlová – MěSK Vodňany; Vendula Tomšů, Honza Tomšů – Zvěřinec; Klára Mathieu, Petr Brůha – Sladovna Písek; Pavel Kubaník, Zuzana Malenková, Tomáš Hradil – Kulturák

Meeting členů skupiny Začínáme spolupráci Českého kulturního networku Nová síť je realizován Novou sítí z. s. za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé
Foto: Jaromír Šallé