REFLEXE REZIDENČNÍHO PROGRAMU ART-IN-RES 2023

Servisní organizace pro kulturu Nová síť ve spolupráci s rezidenčními centry sdruženými v platformě ART-IN-RES již třetím rokem uskutečňují stejnojmenný mezinárodní rezidenční program, který podporuje tvůrčí a manažerské rezidenční pobyty v oblasti performativního umění v České republice.

Účelem rezidenčního programu ART-IN-RES je podpora kulturní mobility, síťování a rozvoje kompetencí zúčastněných osob. V rámci tvůrčích rezidencí program cílí na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů. Manažerské rezidence nabízí klidné zázemí pro intenzivní práci na rozvoji, evaluaci nebo plánování kulturních projektů.

Co do počtu poskytnutých rezidencí a finanční podpory byl rok 2023 dosud nejúspěšnější a dá se bezesporu považovat za pozitivní příklad praxe, jak se kultura rozvíjí, pokud je podporovaná na úrovni evropského standardu. A to díky výjimečné podpoře Evropské unie skrze Národní plán obnovy a Ministerstvo kultury ČR.

Výzva na rok 2023 byla otevřena pro české a poprvé i zahraniční zájemce a zájemkyně o podporu rezidenčního pobytu ve vybrané hostící organizaci z portálu www.artinres.cz. Do programu se mohli hlásit umělci a umělkyně, kulturní manažeři a manažerky a další kulturní profesionálové, kteří působí v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů. Finanční a administrativní podpora ze strany Nové sítě plynula jak rezidentům a rezidentkám, tak i hostícím organizacím. Podmínkou rezidenčního pobytu byl výstup z rezidence přístupný veřejnosti.

Do výzvy se přihlásilo celkem 82 projektů. Výběr probíhal ve spolupráci s jednotlivými rezidenčními centry, která navrhla své preference. V roce 2023 jsme v rozvoji podpořili 14 projektů a rezidenčních center v rekordní celkové výši podpory 1 041 700 Kč. Své dovednosti díky rezidenčním pobytům posílilo přes 90 umělců a umělkyň či kulturních profesionálů. Neváhejte navštívit jejich výsledné inscenace.

V ROCE 2023 SE USKUTEČNILY:

SKUPINOVÉ REZIDENCE

Michał Salwiński, Carolina Arandia, Susana Botero Santos, Andres Silva, Aljoša Lovrić Krapež, Mara Ingea, Kirstine Nielsen, Sai Psyn – DREAMY WALKING – rezidence Offcity, Pardubice ME-SA & Motionhouse: Jamie Lee, Stano Dobák, Martina Hajdyla, Alice Krajčírová, Jiří Hajdyla – PERSPECTIVES – rezidence tep39 Petra Hůlová, Petr Vrba, Pavel Havrda, Johana Ožvold, Ondřej Vavrečka, Ladislav Železný – ŘEVNICE, ULICE SLEPÁ – rezidence Městské divadlo Varnsdorf Beautiful Confusion Collective: Rebecca McFadden, Mariia Reshetova, Jakub Krejčí – HYPO – rezidence Divadlo na Cucky Anežka Kalivodová, Klára Fleková, Cyril Dobrý, Jiří Rouš – MISS RODEO – rezidence REZI.DANCE tYhle: Florent Golfier, Lukáš Karásek, Kateřina Eva Lanči – (NE)BOJ – rezidence Stodola Drozdov Divadlo setkání: Tobiáš Nevřiva, Karol Filo, Roman Poliak, Tereza Dostálová, Anna Szepes, Olesia Usata, Olga Ciężkowska, Ridjet Ferati – HEART OF EUROPE – rezidence Bohemia Farmstudio Jedefrau: Jiří Adámek Austerlitz, Ladislav Železný, Fedir Kis, Natálie Rajnišová, Tinka Abramovič – ÚDOLÍ ÚŽASU – rezidence Naplaveno
INDIVIDUÁLNÍ REZIDENCE

Dominika Špalková, Jana Bačová Kroftová – BEZ KRABIČKY BOS – rezidence REZI.DANCE Katanari: Katarína Caková, Ivana Mer – HORA, PRÍBEH O YAMANBE – rezidence Valdštejnská lodžie Vendula Tomšů, Johana Pocková – POTKAT LIŠKU A ROZPUSTIT SE – rezidence REZI.DANCE
MANAŽERSKÉ REZIDENCE

Aude Stulírová Martin, Marie Svobodová, Drahomír Stulír – LE CABARET NOMADE – rezidence Kredance Jiří Vydra, Tereza Smolíková, Pavlína Svobodová, Luděk Havel – VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE – rezidence Švestkový dvůr Daniela Machová, Josef Bartoš, Jana Bitterová, Petra Dotlačilová, Lucie Štádlerová – TANEČNÍ AKTUALITY – rezidence Cabin Studio

„Příležitost být společně na jednom místě a moct se plně soustředit na naše vize bylo velkým přínosem. Věci, které obvykle řešíme v rámci několika schůzek, jsme měli možnost řešit daleko rychleji a efektivněji a nebyl problém se na organizační činnost naladit.“Le Cabaret Nomade, Kredance

„Týdenní rezidence ve Varnsdorfu byla pro vznik našeho projektu zcela zásadní. Podoba našeho projektu tak, jak je teď, je bez této rezidence nepředstavitelná. Jsme za ní velmi vděčni jak Nové síti, tak řediteli Městského divadla Varnsdorf Martinovi Musílkovi a celému týmu divadla jakož i místním, kteří nám poskytli zpětnou vazbu při prezentaci našeho work-in-progres, byť třeba v podobě poznámky „nevím úplně o čem to bylo, ale svíralo se mi při tom břicho, což je pro mě znamení, že to bylo o něčem podstatném“.“
Petra Hůlová, Městské divadlo Varnsdorf

„Efekt společného rezidenčního pobytu překonal naše očekávání.(…) Domníváme se, že rezidenční místo a také uvolněná, a přitom rozcitlivělá atmosféra, se obtisknou do výsledného projektu.“Jiří Adámek Austerlitz, Naplaveno

„Manažerská rezidence v Pěčicích byla pro všechny zúčastněné velmi intenzivní. Pracovali jsme dlouho do noci, ale s nadšením. Celý tým společný pobyt velmi posílil a namotivoval k další práci. Byla to pro nás velmi cenná zkušenost, kterou plánujeme opakovat pravidelně každý rok.“ Taneční aktuality, Cabin Studio Pěčice

Zdroj: závěrečné zprávy z rezidencí


Z pozitivních ohlasů, které rezidenční pobyty přináší, máme velkou radost! Těšíme se, jaké inscenace vzniknou díky rezidenčnímu programu v roce 2024. Na krátké ohlédnutí za předchozím rokem se můžete podívat zde.

Rezidenční program ART-IN-RES je realizován kulturní organizací Nová síť z.s. za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.
Le Cabaret Nomade na manažerské rezidenci v Kredance
Vznikající loutková inscenace Hora, príbeh o Yamanbe ve Valdštejnské lodžii
Dreamy Walking s tvůrčí základnou v pardubickém Offcity, foto: Michael Lozano
Veřejná ukázka projektu Perspectives kolektivů ME-SA & Motionhouse v tep39
Divadlo setkání připravující mezinárodní projekt Heart of Europe v Bohemia Farmstudiu
Rezidence projektu Hora, príbeh o Yamanbe Kataríny Cakové a Ivany Mer ve Valdštejnské lodžii.
Anežka Kalivodová a Cyril Dobrý připravující inscenaci Miss RODEO v REZI.DANCE Komařice, foto: Klára Fleková
Inscenace Údolí úžasu vznikající na rezidenci v Naplaveno