NOMINACE NA CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZVEŘEJNĚNY

Festival Malá inventura 2020 zahájí slavnostní předávání cen Česká divadelní DNA. Slavnostní předávání proběhne 20. 2. ve 20.00 ve Studiu Hrdinů.

V pořadí již páté udílení cen probíhá každé dva roky a je projevem úcty osobnostem, jež mimořádným způsobem přispívají k rozvoji nového divadla.
Iniciátorem cen je Nová síť z.s., která ve spolupráci s členy Českého kulturního networku Nová síť vybírá nominované i laureáty a předává celkem pět cen.

Nominovanými v kategorii výjimečný počin na poli nového divadla v roce 2020 jsou:

Asociace nezávislých divadel ČR / založení profesní organizace pro nezávislé divadlo
Asociace nezávislých divadel ČR vzešla z potřeby vlastní profesní platformy, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry. Během posledních dvou let prokázala schopnost reagovat na společenská témata rezonující na poli kultury a výrazně apelovala na kontinuálnost politických rozhodnutí. Nezávislé divadlo tak získalo komunikátora s veřejnou správou, obhájce zájmů vlastních členů asociace, ale i partnera pro další profesní organizace. Vznik AND ČR výrazně přispěl k zviditelnění nezávislého kulturního sektoru na úrovni místních samospráv i státu.

Cooltour / provozování nezávislého kulturního centra
Cooltour je nezávislé kulturní centrum v Ostravě. Za dobu své existence nabídl Ostravě nový pohled a přístup ke kultuře v regionu. Díky mimořádně nasazenému produkčnímu a kreativnímu týmu propojil nezatíženou programovou nabídku se současným životním stylem, a to i mimo své současné zázemí. Cooltour je zapojen i do mezinárodních spoluprací a nabízí prostor pro tvůrčí rezidence. Mimo jiné je aktivním členem Trans Europe Halls a Českého kulturního networku Nová síť. 

Divadlo X10 / otevřená platforma pro současné divadlo

Divadlo X10 svůj nedobrovolný přesun do centra Prahy zúročilo nad rámec očekávání. Za dva roky plnohodnotného fungování v prostorech Domu uměleckého průmyslu – DUP39, se „X10“ stalo vyhledávaným centrem pro současné progresivní formy divadla i další druhy živého umění. Divadlo X10 cíleně vyrovnává nedostatek prostor pro současné živé umění v Praze a aktivně vystupuje ve prospěch jeho advokacie. Ve vlastní tvůrčí činnost přináší ojedinělou a propracovanou dramaturgii a udržuje současné divadlo otevřené pro novou generaci talentovaných tvůrců.

Jakub Čermák / Depresivní děti touží po penězích

Jakub Čermák s oblibou experimentuje s klasickými tématy a jejich zpracováním. Provokující nadsázka oslovuje mladší publikum, které si tak snáze nachází cestu k české dramatice. Širší a odbornou veřejnost mohou jeho inscenace nalákat na precizní práci s divadelním prostorem, kostýmy i hudbou, střídání inscenačních stylů, četné výpůjčky a odkazy na moderní archetypy i popkulturu, které však překračují hranice postmoderního pastiše. V neposlední řadě ale také práci s neherci, kteří zdařile sekundují hlavním protagonistům. Vzniká divadlo vysoce osobní a univerzální zároveň, kde se klasika potkává se současným experimentem.

JEDL / činnost nezávislého subjektu

Divadelní spolek Jedl se vyznačuje nebývale bohatou inscenační činností, která soustavně překračuje hranice současné divadelní tvorby. Odvážná až opulentní scénická obraznost, v kombinaci s intimitou a propracovaností námětů a excelentními hereckými výkony, utváří nezaměnitelnou divadelní licenci divadelního spolku Jedl. V posledních dvou letech byli členové Jedlu plodní i nad rámec svého vysokého standardu. V kontextu nového divadla vytvořili sérii nezaměnitelných inscenací, které vynikají zejména výraznou scénickou živostí. Jedl je nositelem „rozkoše“ z divadla jako místa, kde herec existuje uprostřed rafinovaného vizuálního, hudební a jazykového univerza.

Libor Kasík / UFFO

Libor Kasík je ředitelem společenského centra UFFO v Trutnově. O tuto ojedinělou polyfunkční stavbu na mapě České republiky se také výrazným způsobem zasadil. Upozornil na sebe také díky mimořádným manažerským schopnostem a citlivě osvícenému přístupů ke kulturnímu programingu. Ojedinělý je i jeho otevřený postoj k nezávislé kultuře z pozice zřizované organizace. Mimořádně propojuje a přispívá ke komunikaci světa umění a politiky, přispívá k decentralizaci kultury a chápe ji jako nástroj pro změnu klimatu ve společnosti. V neposlední řadě je Libor Kasík zakladatelem mezinárodního festivalu nového cirkusu CIRKUFF.

Nela H. Kornetová / T.I.T.S.

Nela H. Kornetová se do České republiky vrací pravidelně. V posledních dvou letech představila dvě tématicky objevné inscenace Cult of Busy a Tumor: karcinogenní romance, která vznikla v koprodukci s A studiem Rubín. Kornetová a její T.I.T.S. rozvíjejí svébytnou estetiku založenou na kladení tabuizovaných, provokativních či jinak společensky nepohodlných otázek. Inscenace se vyznačují vrstevnatostí, stylovou bohatostí, zdařilou prací s novými technologiemi, formální precizností i touhou po dokonalosti, kterou však tvůrci neváhají ironizovat a relativizovat. Nela H. Kornetová do českého prostředí vnáší nové inspirace a udržuje životně důležitý kontakt se zahraniční tvorbou.

Petra Tejnorová / činnost nezávislého subjektu

Režijní tvorba Petry Tejnorové se vyznačuje zkoumáním hranic uvnitř divadla jako místa pro koexistenci žánrů, zcizováním zažitých rolí, experimentováním s formami zpodobení skutečnosti i konfrontací názorových pólů. Šíře záběru její práce netradičně sahá od apelativního divadla využívajícího dokumentární postupy a technologicky náročné imerzivní formy live cinema, k pohybovým a tanečním představením, ve kterých se sama nezdráhá účinkovat. Na české divadelní a taneční scéně představuje živý impulz k překonávaní někdy uměle budovaných hranic a nezanedbatelně přispívá k pronikání experimentujících forem divadla a tance k širší veřejnosti.

Wariot Ideal / činnost nezávislého subjektu

Wariot Ideal se pouštějí do dekonstrukce folklóru a hledání nových forem rituálu, ale zároveň neváhají oslavit dokonale nedokonalé skutky posledního mohykána iluzionismu. Ve svých představeních se noří do mytických hlubin, které obývají epičtí hrdinové, ale tíhnutím ke komediálnímu žánru se dostávají ke slovu i malí hrdinové všednosti. Wariot Ideal přináší na českou divadelní scénu estetiku DIY, prorůstání „low“ a „high“ technologií, tvorbu vlastních hudebních nástrojů a přístrojů se skrytou funkcí, nonverbalitu jako zbraň ve službách rituálů přechodu, ale i umné využití tradiční divadelní metafory a kabaretní formy. Destrukce, posuny a dekonstrukce deklarované i skryté, to jsou nástroje, které Wariot Ideal rafinovaně zacházejí k radosti všech divadelních fanynek i fanoušků.

Ufftenživot / činnost nezávislého subjektu

Soubor Ufftenživot působí na současné nezávislé scéně od roku 2013. Za poměrně krátkou dobu si získal své publikum, a to zejména ojedinělým přístupem k divákovi. Své projekty na pomezí fyzického a multimediálního divadla, slampoetry a performance chápe jako příležitost ke sdílení a kritickému pohledu na palčivá témata dneška.  Ufftenživot se nebojí experimentu, cíleně pracuje s absurditou a apeluje na neudržitelnost konzumního způsobu života. Jako představitel nové generace je jedním z mála uskupení, které je výrazně proaktivní v komunikaci ve styku s veřejnou správou.Cenu Česká divadelní DNA za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získává:

Časopis Svět a divadlo
Svět a divadlo slaví třicet let existence zasvěcené světu divadla a divadlu světa. Kromě analytických a profilových textů o divadle se věnuje i širším tématům, estetického, politického a filosofického rázu. Publikuje v prvním českém vydání původní či přeložená dramatická díla a udílí cenu Ferdinanda Vaňka. Pravidelně a zasvěceně informuje o divadelním dění v kontextu širších evropských či světových souvislostí. Časopis stál u zrodu Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni a v průběhu let jím prošla řada významných osobností českého divadla. Mimořádnou redakční činností pěstuje SAD dlouhodobě kvalitní uměleckou kritiku.Cenu Česká divadelní DNA za mimořádnou podporu a prezentaci české kultury v zahraničí získává:

Yvona Kreuzmannová
Yvona Kreuzmannová je jednou z nejvýraznějších osobností české kultury. Aktivně se zasazuje o propojování české kultury s okolním světem. Reprezentuje Českou republiku na prestižních zahraničních akcích a je členkou mnoha významných mezinárodních organizací. Výrazně se angažuje v otázkách české kulturní politiky, kde uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a inspiruje dobrými příklady ze zahraniční praxe. Yvona Kreuzmannová upevňuje mezinárodní vazby, stojí za nesčetnými příležitostmi mezinárodní spolupráce.  V roce 2003 byla prezidentem Francie jmenována Rytířem řádu za zásluhy, který tak ocenil její aktivní činnosti na poli mezinárodních kulturních výměn. Yvona Kreuzmannová výjimečným způsobem prezentuje a reprezentuje českou kulturu v zahraničí.  


Samotná keramická cena pochází z dílny Ivy Tattermuschové z nakladatelství designu TABLO, jejichž produkty se prodávají i za oceánem v MoMA Design Store.