Visegrad fund

Nová síť byla v letech 2020-2022 lídrem mezinárodního projektu Connecting V4 ART-IN-RES podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem. Cílem projektu bylo zmapovat možnosti tvůrčích rezidenčních pobytů v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts.

Tvůrčí rezidenční pobyty mohou být jedním z klíčů pro rozvoj živého umění. Jaká je však konkrétní situace v rámci Visegrádského regionu, jehož jsme součástí? Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, iniciovali jsme projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který jsme začali realizovat v roce 2021. Východiskem projektu byla předběžně získaná data prostřednictvím poradenských aktivit v rámci celoroční činnosti Nové sítě, které se často zabývají tématem rezidenčních pobytů umělců. Dále též analýza potřeb zahraničních umělců, se kterými se pravidelně setkáváme během festivalu Malá inventura. Již na počátku projektu jsme si byli vědomí, že tvůrčí rezidenční pobyty podporují schopnost svobodně tvořit a ovlivňují decentralizaci umělecké praxe; podporují mobilitu mezi zeměmi a zvyšují tak vyhlídky na mezinárodní spolupráci; a mimo jiné vnáší variabilitu do financování vznikajících projektů. Jaké jsou však detailní podmínky a stav rezidenční praxe v jednotlivých zemích se můžete dozvědět v závěrečné publikaci projektu.

SHRNUTÍ PROJEKTU:

Cílem projektu bylo zmapovat současnou situaci tvůrčí rezidenční praxe v zemích V4 a Běloruska a informovat o vývoji, možnostech, podmínkách a stavu realizace tvůrčích rezidenčních pobytů. Projekt iniciovala Nová síť a partnery projektu byli Teatr Apart v Polsku, L1 Association v Maďarsku a Tabačka Kulturfabrik na Slovensku. Celý projekt probíhal v letech 2020 až 2022 a byl postaven na setkávání, diskuzích a mobilitě umělců v rámci zemí V4. Hlavní součástí projektu byla setkání oborových expertů a zainteresovaných manažerů a umělců, pořádaná jednotlivými partnery v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku. Setkání přinesla řadu inspirativních diskuzí, které umožnily blíže nahlédnout na lokální specifika stavu tvůrčích rezidenčních pobytů v jednotlivých zemích. Závěrečná prezentace výsledků výzkumu proběhla v únoru 2022 na festivalu Malá inventura v rámci jednodenního Sympozia ART-IN-RES mapujícího situaci a praktické důsledky spojené s rozvojem rezidenčních míst v ČR a V4.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Největšími přínosy projektu jsou detailní zmapování situace rezidenční praxe v jednotlivých zemích V4, sdílení zkušeností, inspirace, networking a možné navázání spolupráce účastníků projektu v budoucnu. Hlavním výstupem projektu je online i tištěná publikace s názvem The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries.

PARTNEŘI PROJEKTU:

L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület - Maďarsko / www.l1.hu/en STOWARZYSZENIE TEATRALNE A PART - Polsko / http://apart.art.pl/en/ Tabačka Kulturfabrik n.o. - Slovensko / www.tabacka.sk Культ. Центр КОРПУС (Cultural Center CORPUS) - Bělorusko / www.bo-promo.com/korpus/
MILNÍKY PROJEKTU:

23. 2. 2021 kick off meeting všech partnerů v rámci festivalu Malá inventura → online přípravné a organizační setkání partnerů a prezentace projektu Connecting V4 ART-IN-RES veřejnosti
12.-14. 6. 2021 meeting v Katowicích v rámci International Performing Arts Festival A Part pořádaného Theatre A Part → 13. 6. uvedení inscenace Kaffeeklatsch českého uskupení Holektiv v Katowicích
→ 14. 6. prezentace projektu a diskuse o stavu tvůrčích rezidenčních pobytů v Polsku
1.-4. 9. 2021 meeting v Budapešti v rámci L1dance Fest 2021 pořádaného L1 Association → 1. 9. uvedení inscenace The Rite of Spring v produkci polského Theatre A Part v Budapešti
→ 2. 9. prezentace projektu a diskuse o stavu tvůrčích rezidenčních pobytů v Maďarsku
1.-3. 10. 2021 meeting v Košicích v rámci ART-IN-RES FEST pořádaného Tabačkou Kulturfabrik → 2. 10. prezentace projektu a diskuse o stavu tvůrčích rezidenčních pobytů na Slovensku
21. 2. 2022 závěrečný meeting v Praze v rámci Sympozia ART-IN-RES na festivalu Malá inventura → prezentace závěrů výzkumu zástupců jednotlivých zemí V4 a Běloruska
31. 10. 2022 publikce: The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries
PODPOŘENO:

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

www.visegradfund.org

Závěrečnou publikaci naleznete níže:

THE PHENOMENON OF ARTS RESIDENCIES IN V4 COUNTRIES (2486KB)