Fondy EHP

Projekt Český kulturní network Nová síť je podpořen Fondy EHP 2014-2021. Hlavní aktivity projektu probíhající v letech 2021 a 2022 jsou:

MEETINGY ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

Členové Českého kulturního networku Nová síť se pravidelně setkávají 3 x ročně na strukturovaných pracovních meetinzích. V jarním období se konají meetingy skupin Partneři a Začínáme spolupráci a na podzim se společně setkávají všichni členové networku na celoregionálním meetingu. Tematické okruhy, na které se v následujících dvou letech zaměříme, se budou s ohledem na aktuální situaci a potřeby věnovat zejména oblastem strategií - jak strategii v oblasti dramaturgie a práce s publikem v rámci menších měst a regionů, způsoby zprostředkování nových trendů v divadle lokálnímu publiku, tak tématu kulturních strategií jako takových.

→ Realizace a více info:
Celoregionální meeting v Moving Station
Meeting Začínáme spolupráci ve Sladovně Písek
Meeting Partnerů v BuranTeatru
Celoregionální meeting v Klášteře Broumov
Meeting Začínáme spolupráci v Tančírně v Račím údolí
Meeting Partnerů ve Výměníku1


KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER

V České republice působí řada kulturních organizací zastupujících jednotlivé segmenty scénického umění, které usilují o profesionalizaci svých členů a komunikaci s veřejnou správou. Neexistuje žádná událost, která by jednotlivým aktérům umožnila společnou diskusi nad stavem a požadavky jednotlivých oborů a jednotnou komunikaci výsledků veřejnosti. Z toho důvodu pořádáme každoročně konferenci Culture Get-Together / konferenci pro spolupráci v kultuře a networking kulturních aktérů v ČR.

→ Realizace a více info:
Konference Culture Get-Together


ART-IN-RES

Nový online portál ART IN RES vznikne na podporu rezidenčních pobytů v České republice pro divadlo, tanec a nový cirkus. Hlavním důvodem pro vznik portálu ART-IN-RES je absence této možnosti vyhledávače v ČR.

Online portál bude sloužit:
• umělcům, kteří hledají rezidenční místo,
• rezidenčním prostorům pro zveřejňování aktuálních open callů a oslovování umělců,
• jako jednotná prezentace směrem do zahraničí.

→ Realizace a více info:
www.artinres.cz


VÝMĚNA KNOW-HOW ČESKO - NORSKO

Cílem česko-norského rezidenčního programu je výměna know-how mezi českými a norskými sítěmi a umělci, podpora mobility umělců a kulturních profesionálů / managementu, která přispěje jak k rozvoji umění na obou stranách, tak rozvoji práce s lokálním publikem a rozvoj dovedností jednotlivých aktérů rezidencí. Norského partnera Surnadal Billag jsme si vybrali na základě bilaterálního setkání, které jsme absolvovali v listopadu 2019.

→ Realizace a více info:
Česko-norský rezidenční program
Nová síť na manažerské rezidenci v Norsku
Co přinesl česko-norský rezidenční program


SÉRIE WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ

Série workshopů a seminářů pro členy Českého kulturního networku Nová síť je plán vzdělávání jak pro všechny členy networku tak pro veřejnost. Budeme realizovat dva jednodenní semináře z oblasti grantového systému ČR a dva dvoudenní workshopy. Cílem vzdělávání je rozvíjet a posilovat dovednosti jednotlivých členů networku a tím profesionalizovat jejich práci, působení v organizacích a regionech.


Kontakt:
Projektové vedení a administrace
Aneta Hladovcová
anetahladovcova@novasit.cz