ZPRÁVA O STAVU ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

9. - 10. června proběhl pravidelný jarní regionální meeting partnerských organizací českého kulturního networku Nová síť. Hostitelské role se tentokrát ujal Jiří Vydra zastupující Valdštejnské imaginárium, o.p.s. Vlastní jednání se uskutečnilo v prostorách barokní památky Valdštejnské Lodžie v Jičíně.

Český kulturní network Nová síť aktivně funguje již 12 rok. Během uplynulého období došlo k značné proměně kulturního milieu a s ním i potřeb a očekávání jednotlivých partnerských organizací networku (včetně jeho koordinátora kulturní neziskové organizace Nová síť). Nová síť se od svého založení v roce 2004 profilovala jako otevřená platforma pro regiony a její vlastní činnost se naplňovala zejména realizací cirkulace projektů nového divadla v rámci sítě regionálních kulturních center v ČR (v rámci tzv. dramaturgie Nové sítě) a posléze i v zahraničí (DNA Project). Součástí tohoto procesu bylo budování sítě partnerských organizací fungujících jako stabilní regionální centra nezávislého divadla a komunitního života. V posledních letech můžeme s potěšením sledovat, že tento cíl se z velké míry úspěšně naplnil. Ve většině regionů ČR existují autonomní organizace a kulturní centra vedená zkušenými týmy, která s větší či menší míře zajišťují nezávislou kulturní nabídku. A vzniklá situace je tak přirozeným impulzem pro revizi směřování Nové sítě i nové zacílení kooperace organizací v rámci kulturního networku Nová síť.


////////////////////////////


UMĚNÍ
Původní myšlenku cirkulace projektů nového divadla v rámci sítě regionálních partnerů, která aktivity Nové sítě v zásadě vyčerpávala, bylo třeba revitalizovat směrem k současnému stavu. Cirkulaci projektů nového divadla v regionech v současné době postupně nahradil program Nová krev na scéně, který se zaměřuje na začínající umělce, pořádání pravidelných turné zahraničních souborů a především podporu rezidenčních pobytů.

NETWORKING
Český kulturní network Nová síť se po 12 letech nachází ve stavu živé kooperace na všech relevantních úrovních spolupráce. Aktivní část networku tvoří organizace nejrozmanitějšího charakteru - od lokálních nezávislých scén, festivalů, organizací regionálního dosahu po organizace, které promlouvají do dění na mezinárodní úrovni. Smyslem networkingu je sdílení zkušeností, potřeb, finančních nákladů zejména ve vztahu k organizacím, které nejsou na této úrovni zcela „nasycené“. Na druhé straně organizace etablované hrají roli garanta, který dodává síti partnerů náležitou váhu pro nejrůznější jednání na komunální i ministerské úrovni. Nová síť v následujícím období směřuje k zavedení víceúrovňového partnerství, ve kterém by etablované a soběstačné organizace hrály roli čestných členů či jistých garantů organizací začínajících, a kde by úsilí koordinátora networku směřovalo zejména k organizacím začínajícím či méně rozvinutým.

ARTS ADVOKACIE A PORADENSTVÍ V KULTUŘE
Zaměření na začínající organizace a vytváření podmínek pro úspěšný start up je i důvodem, proč Nová síť klade velký důraz na poradenství a kulturní advokacii. V posledních letech se etablovala optimální podoba konzultační činnosti (aktuálně jeden den v týdnu). V minulém roce bylo v Praze a v regionech poskytnuto celkově 120 konzultací. Mezi další aktivity z velké míry směřující do regionů patří dlouhodobý koučink jednotlivých kulturních subjektů (např. Vzbuďme Vary, Nadace Via, Jatka 78), výjezdy Kulturní zpovědnice (s cílem zapojit aktéry napříč kulturní obcí a následně medializovat výstupy). Nová síť se v neposlední řadě pokouší vystupovat jako přirozená autorita v oblasti arts advokacie, tedy v takových případech, kdy je nutné řešit konkrétní problémy jednotlivých kulturních subjektů nebo celkově obhajovat potřeby spojené s funkčním postavením kultury ve společnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ

Nejvýraznější změnu chystá Nová síť v oblasti praktického vzdělávání. Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Fakultou intermedií ČVUT připravuje program systematického praktického vzdělávání v technických dovednostech. Kurzy budou určeny pro pracovníky v kultuře, správce kulturních domů, produkční pracovníky, techniky, pedagogy, pracovníky galerií, ad.


////////////////////////////


Meetingu se zúčastnili: Kredance (České Budějovice), Kontrapunkt (Hradec Králové), Valdštejnské imaginárium (Jičín), DIOD (Jihlava), OKO (Opava), Cooltour (Ostrava), Divadlo 29 (Pardubice), JOHAN (Plzeň), UFFO (Trutnov), S radostí (Varnsdorf).

Příští celoregionální meeting networku Nová síť se uskuteční ve spolupráci se spolkem S radostí na podzim 2016 ve Varnsdorfu.


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR