Výzva: Putovní konference PACE.V4 - Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4

Putovní konference PACE.V4 se odehraje ve dnech 4. – 15. června 2016 v 7 lokacích v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a v Polsku (Budapešť a okolí – Tatabánya a Zsámbék, Topoĺčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katowice, Krakow).

Přímý kontakt mezi performerem a jeho divákem je základní podmínkou scénických umění, a proto infrastruktura a transport (mobilita) hrají zásadní roli při jejich vzniku a existenci. Platí to však i naopak – nejen v nedávné minulosti jsme se mohli přesvědčit, že se scénická umění právě díky své infrastruktuře stala platformou pro veřejnou diskusi ve stěžejních historických okamžicích naší společnosti a prokázala svůj potenciál být nástrojem společenského dialogu vedoucího ke kultivaci a demokratizaci společnosti.

Specifikem Visegrádského regionu je hustá síť tradiční historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z dob komunismu i nových kulturních center založených po roce 1989, stejně jako hustá železniční síť sloužící veřejné dopravě. Lidé a jejich kreativita jsou esenciální energií a podmínkou pro fungování tohoto bohatého kulturního dědictví a infrastruktury. Hlavním cílem konference je proto setkání s nimi a seznámení se s jejich tvorbou, posílení spolupráce v oblasti scénických umění mezi zástupci scénických umění zemí V4, kontakt s různými segmenty veřejnosti a zástupci institucí ve vybraných lokalitách V4 a v neposlední řadě zaangažování dalších účastníků konference (zástupců zemí Východního partnerství, evropských zemí a dalších zemí světa) do současných kulturních a uměleckých kontextů Visegrádského regionu.

ÚČASTNÍCI
Zájemci o účast na konferenci by se měli profilovat z oblasti scénických umění, tj. preferovány jsou profese jako např. dramaturg, režisér, kurátor, kritik, kulturní manažer, expert/teoretik. Jádro skupiny bude tvořit 17 zástupců ze zemí Visegrádu a Východního partnerství, jejichž cestovní náklady na konferenci hradí organizátor. Přesné podmínky účasti naleznete v níže přiloženém souboru „conditions for participation“. Zájemci o účast na konferenci ze zemí V4 se mohou registrovat na tomto odkaze. Celkový počet účastníků konference bude cca 50 osob.

ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE
Akronym PACE.V4 (= Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) symbolizuje projekt dlouhodobé spolupráce organizací zabývajících se dokumentací, výzkumem a propagací scénických umění z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska (popř. dalších partnerských organizací). V minulých letech jsme využili synergie při prezentaci a zviditelnění divadelní, taneční a hudební scény visegrádských zemí na světových veletrzích scénických umění (různé formáty od společného veletržního stánku, diskusí a přednášek, networkingových aktivit až po showcasy), publikovali informační a odborné publikace, sdíleli informace a propojovali partnery ze zemí V4. Putovní konference představuje nový formát spolupráce, který se odehraje ve visegrádském regionu v roce 2016.

Konference je realizována díky laskavé podpoře Mezinárodního visegrádského fondu.

Kontakt pro případné dotazy: Martina Pecková Černá (martina.peckova-cerna@divadlo.cz)


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR