STUDIO 26 PO DOBU VLÁDNÍCH OMEZENÍ BEZPLATNĚ

Z důvodu velkorysosti majitele budovy ve které Nová síť sídlí a snížení nájmu v době karantény, si můžeme dovolit projevenou solidaritu předat dál a nabídnout zkušebnu Studio 26 po dobu vládních omezení zdarma.

Zkušebnu nemusíte využít jen pro tvůrčí a manažerské práce, ale třeba pro duševní hygienu.

Studio 26 bookujte na emailové adrese zkusebna@novasit.cz

Během provozu zkušebny jsou využívána zvýšená ochranná opatření.