SETKÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU VARP-PA

Koncem září proběhla v Budapešti konference monitorujících organizací programu VARP-PA (Visegrad Artist Residency Program – Performing Arts). Program se zaměřuje na podporu rezidenčních pobytů pro umělce ze zemí V4 – Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika. Účastníci konference mimo jiná témata řešili aktuální výzvu na rok 2018, která dosud nebyla vyhlášena. Nevyjasněná situace okolo výzvy na příští rok byla podnětem setkání na půdě Visegrádského fondu, které se konalo 5. října 2017 v Bratislavě. Za monitorující organizace se ho zúčastnila Adriana Světlíková /Nová síť/ a za Mezinárodní Visegrádský fond Andrea Babčanová. Na bratislavském setkání se otevřela otázka budoucnosti programu i jeho dalšího fungování.

Jednání vedlo k následujícím závěrům:

Aktuální výzva by měla být zveřejněna do konce roku 2017, nejpozději však začátkem roku následujícího. Důvodem odkladu vyhlášení výzvy bylo plánované spojení s výzvou pro oblast Visual & Sound Arts. Rozsah podpory se oproti minulým letům nemění.

IVF (International Visegrad Fund) pokračuje v dosavadní strategii, kterou je podpora jednotlivých segmentů kultury formou pravidelných projektových výzev. Jediným kritériem zůstává kvalita projektů a jejich poslání rezonující s posláním IVF. Nepreferují se projekty, které mají pouze lokální charakter.

Monitorující organizace funguje jako mediátor mezi hostujícími organizacemi a umělci a v případě nastalých komplikací monitoruje situaci a následně informuje IVF. Zároveň sleduje výsledky rezidenčních pobytů a jednou za dva roky podává IVF zprávu o výjimečných počinech, v rámci svých možností je promuje a prezentuje veřejnosti.

|Garantem programu VARP-PA pro Českou republiku je Nová síť. Cílem programu je podporovat inovaci, experiment a kreativitu v oblasti performance art – nové drama, současný tanec, nový cirkus, fyzické divadlo, vizuální divadlo, alternativní divadlo, performance, atd. Program podporuje výměnu a přispívá k intenzivnější spolupráci mezi nezávislými umělci a institucemi zaměřenými na performativní umění v zemích V4.|