ONLINE SEMINÁŘ PRO GRANTOVÉ PRVOŽADATELE SE ZAMĚŘENÍM NA VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ

I v tomto roce Vám Nová síť přináší seminář o vyúčtování dotací, zaměřený primárně na prvožadatele. Vysvětlíme Vám základní principy vyúčtování dotací se zaměřením na dotace Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury.

Seminář proběhne zdarma ve čtvrtek 16. 12. 2021 / 13:00 - 15:00 pod vedením Adriany Světlíkové a Petra Kišky.

HARMONOGRAM:

13:00 - 14:00 Vyúčtování dotací MHMP 14:00 - 15:00 Vyúčtování dotací MKČR 15:00 - 16:00 Prostor pro dotazy a konzultace
Registrujte se na konzultace@novasit.cz, těšíme se na Vás!