SEMINÁŘ FUNDRAISINGU S JANEM KROUPOU

Štědrost a velkorysost k umění vždycky neodmyslitelně patřily. Jak se ale k sobě mají v současnosti v České republice? Jsou soukromí dárci ochotní kulturu a umění podporovat? A pokud ano, jak s nimi pracovat, na koho se obrátit a jakým způsobem? Proč by zrovna nám měl někdo něco dát? Za který konec práci s dárci chytit, jak začít a co můžeme čekat? A kdo to má dělat? Dá se to dělat bez fundraisera?

24. a 25. března Nová síť pořádá online seminář zaměřený na fundraising pod vedením Jana Kroupy, Ph.D., který 20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a vedení organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Seminář je otevřený i veřejnosti, kapacita omezena. Pro bližší informace se ozvěte Aničce Strnadové na email: annastrnadova@novasit.cz

Seminář je podpořen z EHP a Norských fondů 2014 - 2021.
Fundraising