PUBLIKACE O TVŮRČÍCH REZIDENČNÍCH POBYTECH V ZEMÍCH V4

Tvůrčí rezidenční pobyty, poskytující umělcům, umělkyním i kulturním profíkům čas a prostor na soustředěnou práci mimo běžné prostředí a pracovní struktury, se staly nejen v českém kontextu fenoménem. Proto se Nová síť rozhodla podívat na problematiku tvůrčích rezidencí podrobněji. S potěšením nyní sdílíme výsledek výzkumu, na kterém jsme spolu s partnerskými organizacemi Teatr A Part z Polska, L1 Association z Maďarska a Tabačka Kulturfabrik ze Slovenska od loňského roku pracovali. Cílem mezinárodního projektu Connecting V4 ART-IN-RES bylo zmapovat možnosti tvůrčích rezidenčních pobytů v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts.

Nevíte, co tvůrčí rezidenční pobyty či anglický termín artist-in-residence znamenají? Jaké přináší benefity a jaké jsou jejich dopady? Zajímá vás, jak jsou rezidenční centra financovaná? Nebo chcete vědět, kam se svým projektem vyjet, abyste načerpali inspiraci, navázali kontakty, rozvíjeli svoji tvorbu a získali nové zkušenosti či dovednosti? V publikaci se dozvíte o situaci tvůrčích rezidencí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku včetně příkladů rezidenčních center.

Publikace má sloužit:
široké veřejnosti k popularizaci pojmu a informování o situaci tvůrčích rezidencí v rámci Visegrádského regionu umělcům a umělkyním i kulturním profíkům jako inspirace hostících organizací v zemích V4, v nichž mohou rozvíjet své projekty prostřednictvím tvůrčích rezidenčních pobytů odborné veřejnosti jako osvěta a obhajoba rezidenční praxe před představiteli veřejné správy rozhodovacím orgánům a tvůrcům kulturních politik jako podklad pro následné kroky směrem k rozvoji kulturní mobility a rezidenčních pobytů
Přesto, že se jedná o hojně využívaný nástroj podpory tvorby, mobility a mezinárodní spolupráce, přínosy tvůrčích rezidenčních pobytů jsou podceňonány. Věříme, že i tato publikace přispěje ke zlepšení stavu podpory tvůrčích rezidenčních pobytů a celkově ke změně kulturní praxe.

→ Publikaci si neváhejte prolistovat zde: The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries.

Do konce roku se můžete těšit i na českou verzi!

Koordinátorka projektu:
Nová síť, Česká republika
Partneři projektu:
Teatr A Part, Polsko – Marcin Herich L1 Independent Artists Association of Public Utility, Maďarsko – Márta Ladjánszki Tabačka Kulturfabrik n.o., Slovenská republika – Zuzana Psotková
Texty zpracovali:
Tereza Lacmanová & Adriana Světlíková - Nová síť, Česká republika Katarzyna Ilich - Grotowski institut, Polsko Kinga Szemessy - L1 Association, Maďarsko Zuzana Psotková - Tabačka Kulturfabrik, Slovensko
Texty přeložila:
Kateřina Kyselica
Publikaci graficky zpracovala:
Terezie Chlíbcová
Děkujeme za podporu Mezinárodního visegrádského fondu a všem partnerským organizacím, autorům a autorkám i tvůrcům a tvůrkyním za nasazení!

→ Více se o projektu Connecting V4 ART-IN-RES dozvíte zde.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

THE PHENOMENON OF ARTS RESIDENCIES IN V4 COUNTRIES (635KB)

The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries