PRALIN NA PERFORMING ARTS FESTIVAL BERLIN 2019

Zástupci Nové sítě společně s deseti vybranými účastníky navštívili v rámci projektu meziměstské výměny mezi Prahou a Berlínem PRALIN, 4. ročník Performing Arts Festivalu v Berlíně. Šlo již o druhou spolupráci v rámci tohoto festivalu. Hlavním cílem bylo posílení a další budování mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého divadla. Dále aktivní propagace a zprostředkování komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze, mimo jiné i prezentace práce umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína pražské delegaci.

Do speciální delegace vybraných profesionálu patřili: Nela Kornetová (soubor T.I.T.S.), Ewa Zembok (X 10), Dominika Andaško (Petrohradská kolektiv), Matěj Samec (Meetfactory), Jan Horák (Studio Hrdinu), Lucia Kašiarová (Studio ALTA), Veronika Kyrianová (Venuše ve Švehlovce), Eva Dryjová (SE.S.TA). Za Český kulturní network Nová síť se zúčastnil Zdeněk Závodný (Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice) a Petr Kiška (Cooltour Ostrava). Účastníci byli vybráni z části na základě otevřené výzvy, kterou organizovala Nová síť, z části cíleným výběrem klíčových osobností, kteří v současné době uvažují nebo již realizují vlastní spolupráce či projekty. Součástí delegace byl i Staff exchange program a zástupci Nové sítě.

Pro většinu členů pražské delegace šlo o první kontakt s Performing Arts scénou v Berlíně. V tomto případě byl PAF ideální příležitostí a nabídl užitečné seznámení s místní uměleckou scénou (bohatý program pro profesionály, prohlídky scén s průvodcem, příležitost vidět více než 112 představení na 54 scénách. V průběhu PAF se Nová síť také setkala s klíčovými partnery pro budoucí spolupráci, kteří se již spolupracují nebo navazují na ose Praha a Berlín (Divadlo ACUD, Sophiensaele, Ballhaus OST, Theaterdiscounter, ad.) a pokračovali v rozhovorech s členy Berlin Staff Exchange.

Projekt PRALIN od svého vzniku vzbudil velký zájem ze stran divadelních profesionálů umělců, institucí i širší veřejnosti. Fakt, že jsou si obě partnerská města velmi blízká a přesto nefunguje žádné stabilní spojení v oblasti nezávislého živého umění, díky projektu vyplynul na povrch a průběžně se nám ozývá stále vyšší počet zájemců o meziměstské spolupráce.
Obě městské scény mohou být velkou inspirací ve sdílení zkušeností, výměně umělců i profesionálů. Skrze projekt se otevírá důležitá otázka o tristní absenci zkušebních prostor pro umělce. Dostatek zázemí pro zkoušení je jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje scény a vzájemná diskuze a sdílení know-how v komunikaci s městem a organizací podobných míst je výchozím bodem pro zlepšení pražské situace. Panelová diskuze akcentující toto téma bude uspořádána v září 2019.


O PERFORMING ARTS FESTIVALU BERLIN

Performing Arts Festival oslavuje diverzitu berlínské nezávislé umělecké komunity v řadě divadel a prostorů po celém městě. Od roku 2016 tento týdenní festival prezentoval jednotlivé berlínské umělce i skupiny napříč žánry.
Festival není kurátorovaný, ale jeho program je vytvářen samotnou nezávislou uměleckou komunitou. Profesionální umělci, skupiny a prostory mohou nabídnout svůj příspěvek v reakci na řadu open callů iniciovaných festivalem. Stejná otevřenost je dána nováčkům na scéně, kteří mají šanci se prezentovat lokálními i mezinárodnímu publiku v rámci Newcomer’s Platform.
Cílem Performing Arts Festivalu je prezentovat diverzitu nezávislé performativní scény v Berlíně a učinit ji viditelnou v širším měřítku.

Více o festivalu: https://www.performingarts-festival.de/en/


O PRALINU

PRALIN je meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat vzájemnou informovanost a propagaci.
Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí iniciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.

Více o projektu: www.novasit.cz/pralin">http://www.novasit.cz/pralin

Organizátoři projektu: Nová síť (Praha), Performing Arts Programm (Berlín)
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektový partneři: Cross Attic - Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, České centrum Berlín, PerformCZech

OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR