PRALIN - STAFF EXCHANGE PROGRAM / OTEVŘENÁ VÝZVA

PRALIN - meziměstská kulturní výměna mezi nezávislou performing arts scénou v Praze a Berlíně
Listopad 2018 – Únor 2020

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ: 15. září 2018

PRALIN vznikl za cílem aktivní podpory a zprostředkování komunikace mezi nezávislou performing arts scénou v Praze a Berlíně. Umělecké obce v obou městech mají mnoho společného nejen z uměleckého hlediska, ale i pracovních podmínek a témat, kterými se zabývají. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem může vést k vzájemnému pochopení, poučení i předcházení problémům. Sdílení zkušeností umožní čelit změnám, kterými v současnosti nezávislá divadelní scéna v Praze i Berlíně prochází.

PRALIN je společným projektem Nové sítě (Praha) a Performing Arts Programmu (Berlín). Partnery projektu jsou Institut umění – Divadelní ústav (Praha) a platforma pro nezávislé umělce Cross Attic (Praha). Spolupracujícími organizacemi jsou Goethe-Institut (Praha) a České centrum (Berlín).

Co je Staff Exchange Program?

PRALIN Staff Exchange nabízí profesionálům z Prahy a Berlína možnost osobních setkání, která podpoří rozvoj společných projektů. Každý účastník se seznámí s aktivitami svého protějšku v partnerském městě a naopak vytvoří příležitost pro hostování profesionálovi z partnerského města.

Konkrétní termín, trvání pobytu a obsah/téma si vybraní profesionálové stanoví v rámci společného setkání všech účastníků výměny, které proběhne během Industra Get Together v listopadu 2018 v Berlíně.

Program zahrnuje:

8. - 10. listopad 2018: Setkání všech vybraných účastníků během Industry Get-Together v Berlíně. Každý účastník z Prahy si zde bude moci vybrat svého pracovního partnera /organizaci, pro svůj pobyt v Berlíně. Recipročně poté zajistí jednomu z účastníků pobyt v Praze. (nemusí jít nutně o tutéž osobu, ke které vyjíždí do Berlína)

2019 leden - prosinec: Vybraný účastník alespoň jednou v průběhu roku 2019 navštíví vybraného partnera / organizaci v Berlíně a zároveň alespoň jednou bude hostit profesionála z Berlína v Praze. Délka pobytu se může pohybovat od 1 týdne do 3 měsíců, po vzájemné dohodě mezi oběma partnery i déle.

21. - 28. únor 2020: Účastníci představí výsledky své výměnného pobytu odborné veřejnosti v rámci 18. ročníku festivalu Malá inventura v Praze.

Cestovní náklady na všechny výjezdy budou mít účastníci hrazeny. Ubytování bude hrazeno pouze během společných setkání v listopadu 2018 (Industry Get Together Berlín) a únoru 2020 (Malá inventura Praha). Ubytování v rámci pobytu u hostitelské osoby/organizace v roce 2019 vždy zajišťuje daná osoba/organizace.

Kdo se může přihlásit do programu PRALIN Staff Exchange?

Program je otevřen profesionálům z Prahy a Berlína: kulturní manažeři, produkční, projektoví a marketingoví manažeři, pracovníci v oblasti práce publikem, umělečtí ředitelé ad. Žadatelé by měli být v oblasti nezávislé performing arts scény v Praze nebo Berlíně profesionálně aktivní.

Program se nevztahuje na umělecké výměny!

V rámci první výzvy pro období listopad 2018 – únor 2020 bude vybráno až 5 účastníků z Prahy a až 5 účastníků z Berlína.

Jak se přihlásit?

Pošlete životopis a motivační dopis do 15. září 2018 kontaktní osobě z vašeho města (viz níže uvedené kontakty).
V motivačním dopisu by měly být uvedeny následující informace:
proč máte zájem o účastnit se programu? Jaký druh instituce / pracovní oblast v partnerském městě preferujete? jak dlouho byste chtěli v partnerském městě zůstat? jaký druh aktivit byste mohli profesionálovi z partnerského města nabídnout? jakými jazyky mluvíte? jiné konkrétní představy...?
Žadatelé by si měli být jistí, že mohou být přítomni na Industra Get-Together v Berlíně (8. - 10. listopadu 2018) a Festivalu Malá inventura (21. - 28. února 2020).

Výběr účastníků proběhne do konce září 2018. Vybraní účastníci musejí potvrdit svou účast do 7. října 2018.

Přihlášky zasílejte:
(v českém nebo anglickém jazyce):
Nová síť (Praha)
Kontakt: office@novasit.cz

(v německém nebo anglickém jazyce):
Performing Arts Programm (Berlín)
Kontakt: sabrina.apitz@pap-berlin.de


O organizátorech programu

Nová síť z. s.

Nová síť je kulturní organizace se sídlem v Praze 7, která v roce 2018 slaví své 15. výročí.
Poskytuje bezplatné konzultace (produkce, granty, finance), poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství, věnuje se couchingu neziskových organizací, kulturních akcí i jednotlivců a je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura. Systematicky se rovněž věnuje vzdělávání. Pořádá dotované workshopy pro veřejnost v oblastech osvojení technických dovedností a plánování kulturních akcí.

Nová síť soustavně podporuje uvádění nového divadla v regionech ČR a současně zastřešuje úzce spolupracující síť regionálních organizací. Nová síť je etablovanou organizací, která již 15 let usiluje o síťování / networking regionálních kulturních center networking v České republice.

http://www.novasit.cz/


Performing Arts Programm (LAFT, Berlín)

Performing Arts Program (PAP) je určen všem nezávislým umělcům z divadelního a tanečního odvětví v Berlíně a je specificky zaměřen na situaci a potřeby členů umělecké komunity. Od roku 2013 pracuje na zpevnění struktury, profesionalizaci a zviditelnění nezávislého performativního umění.

LAFT Berlin - Berlínská státní asociace pro nezávislé performativní umění byla založena v roce 2018. Reprezentuje zájmy svých 360 členů zahrnujících klíčové divadelní prostory, skupiny a nezávislé umělce v Berlíně v jednání s politiky a veřejností. Podporuje členy networkingovými aktivitami, konzultacemi a dalšími službami.

https://www.pap-berlin.de/en/
http://www.laft-berlin.de/