OTEVŘENÁ VÝZVA: NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2018

Máte nový inscenační projekt a rádi byste jej představili publiku v ČR nebo v zahraničí? Nová síť vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do programu Nová krev na scéně 2018. Výzva je určena mladým umělcům, novým uměleckým skupinám a absolventům uměleckých škol (do 3 let od absolutoria) působícím v oblasti nového divadla.

Do programu Nová krev na scéně se může hlásit projekt, který

• vznikl v období listopad 2016 až listopad 2017
• nemá vlastní produkční zázemí
• má vyřešená autorská práva a náklady spojené se vznikem představení
• je technicky nenáročný, popř. jej lze uvádět v technicky nenáročné verzi
• je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)


Nová síť vybraným projektům nabízí:

• produkční zázemí (produkční podpora, smluvní vztahy, licenční smlouva)
• prezentaci na festivalu Malá inventura Praha a možnost další prezentace v rámci regionální části festivalu (Jičín, Jihlava, České Budějovice, Opava)
• možnost prezentace v rámci sítě regionálních center kulturního networku Nová síť a další spolupráce na výjezdech v rámci regionů ČR
• garantovanou minimální výši honoráře pro umělce i techniky
• možnost využití zkušebny Nové sítě
• prezentaci v PR materiálech Nové sítě
• spolupráci při zahraničních výjezdech


Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2017
(projekty s premiérou od 1. do 30. 11. 2017 zašlou pouze přihlášku s popisem projektu, termínem a místem premiéry. Doplňující materiály – foto, záznam – dodají po premiéře, nejpozději do 1. 12. 2017)
Přihlášky zaslané po 31. 10. 2017 nebudou akceptovány!

Formulář přihlášky naleznete zde
Dotazy na: produkce@novasit.cz
Umbilicus