OPEN CALL: UMĚLECKÉ A MANAŽERSKÉ REZIDENCE ART-IN-RES NA BŘEZEN-SRPEN 2022

Podávání žádostí začíná. Podpora je určena pro žadatele*žadatelky i rezidenční místa. Rezidence jsou o soustředění, podporují kreativní proces a vznik nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. V rámci manažerských rezidencí představují klidný prostor a potřebný čas pro intenzivní práci na rozvoji, evaluaci nebo práci na plánování projektů.

Deadline na oslovení rezidenčních míst: 10. ledna 2022

Deadline na podání přihlášky: 15. ledna 2022

Realizace rezidencí: 1. března – 31. srpna 2022


Do programu se mohou hlásit umělci/umělkyně, kulturní manažeři/manažerky a další kulturní profesionálové z oboru živého umění působící v ČR. Program ART-IN-RES se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance.


První kolo výzvy se týká kalendářního období od 1. března do 31. srpna roku 2022. Je určena pro umělecké rezidence s maximální délkou 3 týdny a 3-5 dní pro manažerské rezidence ve smluvené hostitelské instituci. Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty / 1-2 umělci/umělkyně /, skupinové projekty / 3 a více umělců/umělkyň /, tak manažerské rezidence / 3-5 osob /.


Finanční podpora je určena pro žadatele/žadatelky i hostící organizace:


 • individuální rezidence pro 1-2 umělce*umělkyně: jednorázová celková podpora až 20.000 Kč pro umělce*umělkyně a až 15.000 Kč pro rezidenční místo
 • skupinová rezidence pro 3 a více umělců*umělkyň: jednorázová celková podpora pro umělce*umělkyně až 70.000 Kč a až 30.000 Kč pro rezidenční místo
 • manažerská rezidence pro 3-5 osob na 3-5 dní: jednorázová celková podpora až 10.000 Kč pro kulturní profesionály a až 10.000 Kč pro rezidenční místo


Podpora pro vybrané umělecké/manažerské projekty je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. zejména strava a každodenní náklady). Podpora pro rezidenční místa je určena na zajištění zdárného průběhu rezidenčního pobytu (tj. zejména poskytnutí prostoru, vybavení a produkce). Podmínky ubytování a případná finanční spoluúčast rezidentů/rezidentek je na individuální domluvě s rezidenčním místem.


Výběr doporučených rezidenčních míst najdete na portálu www.artinres.cz. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná!


ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ


 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE
 • Formulář obsahuje: popis projektu a jeho záměr, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a motivační dopis.
 • K přihlášce je nutné doložit souhlas hostící organizace o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt v předběžně domluveném termínu.
 • Předlohu souhlasu je možné stáhnout ZDE - forma se může lišit / důležitý je souhlas a podpis zástupce*zástupkyně hostící organizace.


DOPORUČENÝ POSTUP


 • Kontaktujte vybrané rezidenční místo na email uvedený v jeho profilu na www.artinres.cz.
 • Do předmětu napište ART-IN-RES 2022 a požádejte organizaci o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt.
 • Popište projekt a jeho záměr, realizační tým, přiložte profesní životopis a zmiňte technické požadavky.
 • Dejte organizaci čas na rozhodnutí.
 • Pokud bude nakloněna poskytnutí rezidence, domluvte se na předběžném termínu a poproste ji o vyplnění/napsání souhlasu.
Akceptujte, když se váš projekt podpořit nerozhodne. - Souhlasů můžete v případě zájmu doložit i více.


Souhlas posílejte a případné dotazy směřujte na: Terezu Lacmanovou – terezalacmanova@novasit.cz.

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána! NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA