ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

Už ve čtvrtek 5. 5. od 10:00 do 13:00 proběhne ONLINE seminář s názvem Pprávní minimum v umění a kultuře. Pořádáme ho v Nové síti základě často kladených otázek v rámci celoročních konzultací.

Čím se budeme zabývat?

druhy výdělečné činnosti, jejich specifika minimální náležitosti smluv jak správně založit živnost povinnosti vůči čssz a zdravotnímu pojištění problematika nemocenské / mateřské / otcovské / rodičovské spolehlivé zdroje a další prameny
O lektorce semináře Martině Hájkové

Jako absolventka právnické fakulty UK, VŠE oboru Arts management a produkce na DAMU získala bohaté zkušenosti nejen v teoretické, ale zejména v praktické rovině práce v umělecké sféře. Její základnou je v současné době Asociace profesionálních divadel ČR, kde působí jako právník. Kromě toho dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem, s neziskovou organizací FairArt a ve volném čase se věnuje produkci kulturních projektů.

PŘIHLÁŠENÍ provádějte přes email konzultace@novasit.cz

Činnost Nové sítě je podporována z dotací Hlavního města Praha, Ministerstva kultury České republiky, fondů EHP a dalších viz
http://novasit.cz/podporovatele