Nová síť informuje (No. 4)

Magdaléna Petráková: Ortel pro Luhačovice

Už sedm let probíhá v Luhačovicích letní festival s názvem Luhovaný Vincent. Pořádají ho lidé, kteří mají osobní vazbu k místu samotnému. Jednou z hybatelek dramaturgie „bez kompromisů“ je jeho ředitelka Magdaléna Petráková, absolventka olomoucké katedry divadelní a filmové vědy a v současnosti studentka Managementu v kultuře na Masarykově univerzitě. S jejími aktivitami se můžeme potkat nejen v Luhačovicích, podílí se například také na projektu Druhá šance, který přináší do Olomouce netradiční povánoční oživení.

Festival Luhovaný Vincent pořádáte se svými kolegy již sedmým rokem a má pozitivní ohlasy. Je podpora z města dostatečná?

Město nás sice podporuje finančně, ale pořád cítíme, že se nám zatím nepodařilo vybudovat si respekt u radnice. Svým úsilím urputně budujeme svou pozici a reputaci. Vypadá to, že se nám to podařilo dřív v regionálním či dokonce celorepublikovém rámci, než v tom lokálním. Luhačovice, ačkoli je to lázeňské město, věnují kultuře jen málo pozornosti a převážně se nahlíží jen na její komerční aspekty. Jiné kvality a hodnoty se zde kultuře bohužel téměř nepřisuzují. Chybí zde jistá rozlišovací schopnost, resp. kompetentnost. Jde sice o malé město (5 tisíc stálých obyvatel), má ale historicky ve vínku být kulturně-společenským centrem. Částečně tuto pasivitu městských činitelů kompenzuje alespoň lázeňská akciová společnost, na jejíž půdě se během sezony konají nejméně tři tradiční kulturní festivaly.


Co je nejobtížnější při pořádání akce v místě, jakým jsou Luhačovice?


Pro realizaci festivalu jsme si záměrně vybrali období vrcholu lázeňské sezony, což znamená asi nejstresovější období, kdy Luhačovice praskají ve švech. Doprovází to jisté problémy – jako například nedostatek dostupné ubytovací kapacity. Chceme být ovšem konfrontováni s nezaměnitelnou atmosférou a klientelou. Obraz tohoto místa náš festivalu do jisté míry narušuje, či minimálně vychyluje z běžných kolejí.

V pátek 13. ledna bude možné zajít do „dočasného lesa“ před radnicí na Horním náměstí. Jak se tato intervence ve veřejném prostoru dostala právě do Olomouce? Jak velkou pozornost věnujete projektům ve veřejném prostoru?

Jde o projekt, ke kterému jsem byla – k mé velké radosti – přizvána neformálním kolektivem dovedných nadšenců (Marcela Straková, Michaela Klakurková a Jan Žaloudek), kteří tento projekt už realizovali mnohokrát v různých velkých evropských městech (Bristol, Berlín, Bukurešť) a především v Praze. Mám radost z toho, že právě Olomouc je prvním městem v ČR, kde bude projekt představen. Od 13. do 15. ledna budeme odzdobené vánoční stromečky přijímat. Večer 15. ledna proběhne „vernisáž“, kterou doprovodí koncert kapely Please the Trees a následně bude mít týden olomoucká veřejnost tento dočasný les k dispozici jako korzo. Budeme mít možnost těšit se tu vánočními stromečky déle a společně! Aktuálně jednáme o nejlepším možném ekologickém způsobu likvidace vánočních stromů.

Projekty ve veřejném prostoru mi připadají zajímavé hlavně tím, že jsou nevyzpytatelné a vytváří nepřenosné zážitky. Zároveň – z úhlu pohledu „advokáta kultury“ – mají potenciál vytvářet funkční, živý, proměňující se sdílený prostor, podporovat chápání identity spojené s místem a tím i posilovat odpovědnost za takové místo.

Co vás v poslední době potěšilo na poli kultury?

Za poslední dva měsíce to byla podnětná konference RE:PUBLIKUM na téma rozvoje publika, vášnivá diskuze v Karlových Varech nad tématem Skanzen pro turisty nebo kulturní srdce Varů, dále divoký patnáctý ročník Přehlídky filmové animace a současného umění v Olomouci či přátelský regionální meeting Nové sítě ve Varnsdorfu.

Co vás naopak zklamalo?

Konání koncertu otevřeně xenofobní kapely Ortel v Městském domě kultury Luhačovice. Posvěcením tomuto koncertu dalo vedení této městské příspěvkové organizace prostor šíření strachu, xenofobie, rasismu a legitimizovalo tím nenávistné a společensky nebezpečné projevy skryté pod maskou umění. Hlavním zklamáním je způsob, jakým se k našemu protestu proti tomuto koncertu postavilo vedení této instituce a města. Údajně by naše kritika měla být spíše zaměřena proti anketě Český slavík. Ptám se: Jaký je rozdíl v tom, když dá kapele Ortel prostor televize a instituce daného typu? Jeden mě napadá: Nova, kde se Slavík vysílá, je soukromá stanice, zatímco MěDK je instituce zřízená k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

Přála bych si větší podporu a propojení místních komunit a subkultur, které v místě přirozeně vznikají. Tím spíš, když se Luhačovice potýkají s výrazným odlivem mladých kreativních lidí. Právě kulturní dům by mohl a podle mě i měl sloužit jako katalyzátor, který probouzí v lidech sounáležitost a tím posiluje vztah k místu, sleduje trendy a reaguje na ně atd. K tomu se ale dobereme jen dlouhodobým procesem, ve kterém se předpokládá participace místních.

Co byste si přála?

Přála bych si nabourat všudypřítomný, iritující pragocentrismus, který se projevuje ve všech aspektech (nejen) kultury, zejména ve financování a pozornosti médií, a podnítit šikovné kulturně založené lidi, ať se přesouvají (zpátky) do svých měst a vesnic a jsou tam aktivní, protože tam je jich víc potřeba.
A pak samozřejmě obligátní, nicméně existenciální pravdu a lásku.

Autor: Adris Světlíková

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR