NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 24)

Honza Tomšů: Zájem o regiony roste

Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kteří se chtějí aktivně podílet na aktuální podobě a vývoji místní alternativní a nemainstreamové kultury. Spolek usiluje o vznik tvůrčí kolonie, která ve svých řadách bude koncentrovat aktivní jedince z oblasti kultury a kreativního sektoru, bude útočištěm pro tvorbu nových uměleckých a kulturních projektů, a to vše za aktivní účasti občanů Zlínska.

Zvěřinec sdružuje mladé aktivní lidi z mnoha různých oborů, jsou mezi vámi filmaři, divadelníci, scénografové, technici, produkční či muzikanti. Podílí se všichni na všem? Jak se organizujete?

Jádro Zvěřince tvoří tým pěti lidí, kteří jsou u zrodu všech událostí a zajišťují chod spolku jako takového. Magdaléna Petráková je naším grantovým guru, Vendula Bělochová s Lenkou Trantírkovou se starají o vizuál a o workshopy. Jakub Janča jako nezničitený produkční řeší PR a společně se mnou technické zajištění akcí, zkrátka v odbornějších sférách naštěstí nějaká diferenciace samovolně nastala. Ale vlastně děláme tak trochu všichni všechno. Ovšem na přípravy a samotnou realizaci událostí zveme kolegy a kamarády, kteří se do dění aktivně zapojují. Snažíme se využívat rozmanitosti schopností lidí kolem nás. Nejedná se ovšem pouze o lidi z umělecké sféry, ale zapojujeme i řemeslníky a dobrovolníky z řad místních.

Na jaký typ akcí se zaměřujete?

Zajímají nás akce, které propojují kulturu a místní obyvatele. Chceme komunitě zprostředkovat náhled do aktuálního kulturního dění a zároveň účastníka aktivizovat, například formou workshopů, diskuzí nebo přímou účastí na kulturním programu. Na akcích se snažíme pracovat s tématy, která se nám zdají být pro konkrétní událost důležitá. Obecně se jedná o otázky ekologie, DIY přístupu či akcentování historie místa.


Jaké jsou vaše aktivity a plány, pokud jde o oblast divadla?

Na našich akcích je téměř vždy divadlo nějakým způsobem zastoupeno, ať už se jedná o malé performance či hotové divadelní inscenace. Je to dáno tím, že spousta z nás je v této oblasti aktivní i mimo Zvěřinec. Co se týče budoucnosti, rádi bychom ve Zlíně vytvořili prostor, který bude fungovat jako komunitní centrum pro alternativní kulturu. To umožní otevřít Zlín nemainstreamové kultuře a na Moravě by přibyla další stanice, kde se mohou zajímavé, nejen divadelní projekty prezentovat.

Existujete zatím velmi krátce, ale jaké jsou ohlasy ve Zlínském kraji?

Zatím zaznamenáváme spíše pozitivní ohlasy. Podporují nás obce, účastníci a přidalo se k nám i několik dobrovolníků. Také jsme navázali spolupráci s několika spolky, které už ve Zlíně působí, a vzájemně si pomáháme. Zároveň nás čeká ještě spousta práce, aby se komunita rozrůstala a vzala zvěřincové akce za své, tzn. aby se do nich aktivně zapojovala, a události se tak staly přirozenou součástí společenského života ve zlínském regionu.

Co vás v poslední době v kultuře potěšilo?

Ve Zlíně se začíná dít daleko více kulturních akcí, které byly nějakou dobu utlumeny. Otevírají se malé galerie, přibylo koncertů… Obecně nás těší i rostoucí zájem umělců o regiony související i s vývojem publika. Skrze naše aktivity se dostáváme i k dalším projektům, které mají podobný záměr. Těší nás, že v podobných aktivitách nejsme sami a sdílení zkušeností s ostatními spolky po celé republice je velmi obohacující.

Co vás naopak zklamalo?

Absence adekvátního prostoru ve Zlíně a jeho obtížné hledání. Nejsme na Zlínsku sami, kdo má vůli k něčemu takovému, ale z nějakého důvodu se to stále nedaří.

Co byste si přáli?

Přáli bychom si potkávat čím dál více otevřených lidí, kteří mají touhu společně se podílet na kvalitnějším životě v regionu.

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/