AKTUÁLNĚ: VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ŽÁDOSTEM O GRANTY

Jak jsme Vám slíbili, níže najdete ty nejčastější dotazy k žádostem o granty na MKČR.

1. Pokud žádám na celoroční činnost a obsahem jsou například workshopy, rezidence, inscenační projekt a/nebo diskuze – vše se týká jak divadla, tak tance a výtvarného umění... Mám žádat jen u převažujícího oboru – třeba divadla?

Přihláška do převažujícího oboru je určena pro totožné projekty, které nedokáží odlišit (případně je to pro ně velmi obtížné), jakého oboru se týkají jednotlivé aktivity, kterými je celoroční činnost tvořena. Projekt bude posuzován mezioborovou komisí, tedy bude posouzen za všechny obory, kterých se bude týkat. Komise bude mít zároveň přehled o tom, jak byl daný žadatel či projekt podpořen v minulém kalendářním roce ve všech oborech a projektech a bude jako vždy přihlížet k meziročnímu srovnání výše dotace, samozřejmě s ohledem na hodnocení projektu.

2. Pokud žádám na celoroční činnost a obsahem je taneční přehlídka, rezidence pro výtvarníky, divadelní inscenační projekt... mám žádat na každou aktivitu v jiném oboru, ale stále je to celoroční činnost? Jedna žádost? V tomto případě se jedná o aktivity, které se týkají vždy jen jednoho z oborů v rámci celoroční činnosti.

To záleží na charakteru akcí a charakteru jejich „celoročnosti“. V případě váhání či nejasností může žadatel kontaktovat oddělení umění MKČR a konkrétní případ probrat. Obecně platí, že pokud jsou jednotlivé činnosti pevně zakotvené v jednotlivých oborech, tedy že přehlídka je taneční, rezidence je jen pro výtvarníky a projekt je divadelní, pak lze vše podat samostatně – název projektu by měl být jiný – například „Triumf – divadlo“, „Triumf – rezidence“ apod., a to dle povahy buď do celoroční činnosti, nebo do jiného okruhu. Pokud jsou naopak jednotlivé činnosti špatně rozlišitelné, co se příslušnosti k nějakému oboru umění (alternativní hudba, klasická hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění) týče, pak se zpracuje jedna žádost a ta se podá v převažujícím (případně pragmatickým rozhodnutím určeném) oboru.

3. Musí být žádost, kterou posílám přes datovou schránku vytištěná, podepsaná a naskenovaná? Nestačí, pokud jsem statutár a datovou schránkou komunikuji osobně jen přiložit pdf bez podpisu? Ušetří se tak za tisk. Musí být žádost vytištěná, podepsaná a naskenovaná, pokud ji posílám z Datové schránky spolku (organizace)?

Domnívám se, že tisknout třeba není, dá se vložit naskenovaný podpis a dokument převést elektronicky do PDF. Na podpisu trváme, protože součástí formuláře žádosti je i několik čestných prohlášení. Zároveň je však důležité, aby žádost poslal žadatel, tedy v případě, že je žadatelem spolek, je nutné ji odeslat z datové schránky spolku. Nemůže ji odeslat statutární zástupce ze své datové schránky fyzické osoby.

4. Je možné se na novém portálu pro tanec připojit i z vícero účtů? Je to bezpečné? Nejsou problémy s připojením přes Mac?

Každý žadatel má jeden účet, v němž může založit tři žádosti. Kdokoli, kdo má přihlašovací údaje k danému účtu žadatele, může ukládat žádosti a administrovat je. Bohužel s připojením přes Mac jsou problémy a nedoporučujeme ho. Nejlepší prohlížeč je Chrome, lze využít i Mozillu Firefox a Edge. Ostatní prohlížeče to nepodporuje.

5. Je možné u jednoho spolku žádat jak na činnost, tak na prostor? Tedy okruhy 4 a 5 zároveň?

Zatím žádný takový příklad ze současného portfolia neznám. V současné chvíli vím jen o jednom spolku, který prostřednictvím spolku žádá na prostor, a prostřednictvím pobočného spolku s vlastním účetnictvím na uměleckou činnost – tvorbu. Ve vyhlášení tomu ale nic nebrání. Důležité je pak na oba projekty – projekt celoroční činnosti i projekt celoroční „produkce“ – vést oddělené účetnictví a činnosti tak jasně a zřetelně oddělit.

6. Je v případě žádosti přes portál MFČR nutné zasílat poštou i veškeré přílohy nebo jen samotnou žádost?

V případě žádostí přes portál MFČR není nutné zasílat poštou přílohy. Poštou se zasílá jen formulář žádosti, který si po odevzdání v portále vytisknete, podepíšete a opatříte razítkem, a to jen v případě, že ho nemůžete naskenovat a zaslat datovou schránkou.

Pokud si i nadále nevíte rady, kontaktujte kulturní referenty:

divadlo: tereza.sieglova@mkcr.cz, 257 085 342

tanec: petra.uhlirova@mkcr.cz, 257 085 213