NETWORK NOVÉ SÍTĚ SE ROZRŮSTÁ! DALŠÍM ČLENEM SE STALA PÍSECKÁ SLADOVNA

I přes náročnou dobu pro celé kulturní odvětví, vám s potěšením představujeme dalšího kulturního regionálního bojovníka. Sladovna je největší galerií pro děti a jejich dospělé v České republice. Hlavní dramaturgickou osou je programový koncept „Galerie hrou“. Ten se opírá o to, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je hra a prožitek.

V rekonstruované části budovy bývalé sladovny najdou návštěvníci v prostorách 5 stálých výstav  a několik sezónních dočasných výstav, které vznikají v rámci mezioborové spolupráce nejrůznějších umělců a institucí. Součástí prostoru je i příjemná kavárna Balzám Café, kde se odehrávají koncerty a různé besedy.

Mimo tvorby a pronájmu výstav pořádá Sladovna městský festival pro rodiny s dětmi, který v květnu rozžívá písecké ulice a účastníkům nabízí zapojení se do příprav i samotného průběhu. Organizace působí nejen v České republice, ale díky členství v předsednictvu mezinárodní asociace dětských muzeí Hands On či aktivitám v mezinárodních projektech stále významněji také v Evropě.

Pro network Nové sítě je členství Sladovny velmi cenné a přínosné. Sladovna v Písku působí již od roku 2009 a od roku 2013 zde funguje inovativní a v českých podmínkách jedinečný koncept interaktivní galerie pro děti, dávající důraz na kvalitní didaktickou stránku. Dlouhodobá udržitelnost projektu a její důraz na inovativnost může být pro všechny členy velkou inspirací.

https://www.sladovna.cz/