KULTURNÍ JARO V OPAVĚ

Jarní setkání partnerů kulturního networku Nová síť hostila Opava, jedno z nemnoha měst, ve kterých se snaha o udržení kulturního dědictví a podpora současného umění kladně projevuje i na míře prostředků vynakládaných na kulturu. Výrazný podíl na současném stavu kultury v Opavě má zejména dlouhodobý partner networku Opavská kulturní organizace (OKO), která v zastoupení dramaturgem Janem Kunzem opavské setkání hostila.

Opavský meeting, který proběhl ve dnech 24. – 25. dubna 2017, se nesl ve znamení čilé diskuse nad vlastní agendou týkající se chodu networku a prezentacemi aktuální problematiky, které řeší jednotlivé regionální organizace. Účastníci měli možnost absolvovat seminář specialistky na veřejné vystupování Olgy Mendlíkové a prohlídku s Janem Kunzem po nebývale rozsáhlých a rozmanitých prostorách pro současné umění, které pro opavany OKO spravuje a naplňuje. Závěr prvního dne stejně jako den následující patřil dalším prezentacím aktivit jednotlivých organizací, výzvám k účasti, sdílení nápadů a projektů.

Opavský meeting byl doplněn dvoudenním kurzem technických dovedností Art Gate, který se konal v Klubu ART pod vedením vede Jana Dubna (zvuk) a Petra Voříška (světlo). Kurz technických dovedností byl jako obvykle určen každému, kdo se připravuje na live akci, koncert nebo divadelní představení.

Z Opavy si odvážíme neodbytný pocit o cenném benefitu provázející networking, který není jen o vytváření účelových příležitostí, lobingu za projekty, procesním řešení jednotlivých bodů nabitého programu či vytváření společných strategií. Networking je neméně o setkávání, vystoupení z běžných rolí, sdílení problémů, ale i cílů a vizí, které tak mohou dostávat určitější podobu nebo naopak kritickou zpětnou vazbu.

--

Meetingu se zúčastnili: Nová síť (Praha), Cooltour (Ostrava), Kredance (České Budějovice), OKO (Opava), UFFO (Trutnov), DW7 (Olomouc), S radostí (Varnsdorf), Valdštejnské imaginárium (Jičín). DIOD (Jihlava), Luhovaný Vincent, Luhačovice a OKO (Opava).

V tomto roce se chystají další dvě setkání networku Nová síť. Již v červnu v Praze proběhne historicky první setkání vyhrazené pouze novým a čerstvě přistupujícím partnerům Nové sítě. Listopadové setkání naopak počítá s účastí všech partnerů networku Nová síť, těm dlouhodobým i přistupujícím, a budou jej tentokrát hostit členové spolku „Zachraňme kino Varšava“ v Liberci.