KONFERENCE VZTAH K MÍSTU A ZPŮSOB ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Konference s podtitulem "Vztah k místu a způsob zprostředkování veřejnosti“ se v Jičíně zúčastnilo 120 hostů z měst a obcí celé České republiky.

Vedoucí organizace Nová síť / Adriana Světlíková a Petr Pola / společně s hlavní koordinátorkou českého kulturního networku Nová síť / Magdalena Špačková / vystoupili v rámci 29. ročníku konference Sdružení hisorických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se konala 3. až 5. října 2019. Nová síť připravila čtvrteční odpolední blok věnovaný tématu živého umění v kulturních památkách, ke kterému dále přizvali "hybatele" místní kultury z Českého kulturního networku Nová síť. Jiří Vydra představil Valdštejnskou lodžii jako kulturní imaginárium v raně barokní památce, Magdaléna Petráková festival Luhovaný Vincent a jeho příspěvek k živé kultuře v lázeňském areálu, Roman Černík Moving Station jako inspirativní prostor v působivě revitalizované kulturní památce a v neposlední řadě Marie Kinsky společně s Ladislavem Bártou aktivity Zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde ožívá kultura v jedinečném komplexu bývalého kláštera.

Konference poukázala na skutečnost, že živé umění má v případě oživování kulturních památek stejně jako při jejich běžném provozu nejen kulturní, ale nezanedbatelně i sociální a ekonomický dopad. Čtyři prezentované varianty vztahu k místu v rámci bloku Nové sítě poukázaly na zásadní roli zapojování místních komunit, rozvíjení mezigeneračního dialogu, vzdělávání, výchovu diváka, ale také příležitost ve formě investic. Budování vztahu k místu prostřednictvím živého umění v sobě nese předpoklad důvěry, otevřenosti, dialogu a partnerství lidí, kteří o oživení míst usilují, vidí v něm smysl a hodnotu pro budoucí generace.

Konference zahájil předseda sdružení historických sídel Bc. Libor Honzárek a dále se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj, náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, senátor Ing. Tomáš Czernin, ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková a mnoho dalších významných hostů.