KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKUJE POTŘEBNOU DISKUZI

Hlavním cílem konference Culture Get-Together, kterou pořádá naše nezisková kulturní organizace, je vytvořit kýžený prostor pro témata, jež rezonují oblastí kultury. Dvoudenní setkání v Centru současného umění DOX v Praze umožní artikulovat to, co je podstatné a tím měnit kulturní praxi k lepšímu! Konference proběhne 15. 9. – 16. 9. 2021 a účast je možná (také) online.

Snaha o vzájemné pochopení

Chceme znovu zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Každoročně se snažíme vytvářet komunikační kanál, který přibližuje obě sféry ve snaze odstraňovat bariéry a usnadňovat komunikaci.

Konference je určena nezávislým profesionálkám a profesionálům z oboru, zástupkyním a zástupcům samosprávy měst, pracovnicím a pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kulturním referentkám a referentům grantových a dotačních řízení, pedagožkám a pedagogům apod. Celý program konference proběhne v českém jazyce, první den konference bude překládán do anglického jazyka.

STREAM konference můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/channel/UCobxhz1iYm_G0OFmeBssT8g


Čemu se budeme věnovat?


Hlavní témata letošního setkání jsou: status umělce, Národní plán obnovy, iniciativa Ne!musíš to vydržet, funkce a role MK ČR, nezávislá kultura v regionech ČR a další.

V hlavní části konference budou prezentovat své příspěvky například: Jakub Vedral (člen rady Asociace nezávislých divadel ČR a viceprezident ITI), Yvona Kreuzmannová (zakladatelka Tance Praha, prezidentka ITI), Pavla Petrová (ředitelka IDU), Lenka Havlíková (Předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR), Květa Vinklátová (Asociace krajů ČR), zástupkyně a zástupci kulturní obce regionů ČR a další.

Nové divadlo jako doprovodný program

Konference je doprovázená divadelní přehlídkou v rámci projektu Pralin (Praha-Berlin). Mimořádná představení diváky přenesou do světa uměleckého kabaretu, queer umění, tetování i intenzivní elektronické hudby.

14. 9. 2021 úterý – PiNKBUS, 19.00, Divadlo X10
15. 9. 2021 středa – First Tattoo, 19.30, Divadlo X10
16. 9. 2021 čtvrtek – Hyenaz Knowbody –Hyenaz, 19.00, Cross Attic

PARTNEŘI KONFERENCE:

Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Platform Berlin a EHP – Norské fondy 2014-2021, Městská část Prahy 7, CzechMobility.Info a Magistrát hlavního města Prahy a Centrum pro současné umění DOX a DAMU.

Podrobný harmonogram

15/09/2021

9:00 - 9:30 REGISTRACE

9:30 - 9:45 ZAHÁJENÍ A ÚVOD

Uvítání - Hana Třeštíková – radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
Představení struktury konference

Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka Prezidia českého střediska ITI

9:45 - 13:00 PRVNÍ BLOK

Reflexe vybraných témat z předchozího ročníku konference a prezentace Asociace českých divadelních kritiků -
Karel Král – předseda Asociace a šéfredaktor časopisu Svět a divadlo

• Status umělce / porovnání situace v ČR a Německu - Pavla Petrová – ředitelka Institutu umění -
Divadelního ústavu a Aurora Kellermann - Performing Arts Programm Berlin

• Státní kulturní politika – Lenka Havlíková – předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR

• Meziresortní spolupráce – Jakub Vedral – zakladatel a ředitel ART Prometheus z.s., člen Prezidia českého
střediska ITI

• Komunikace a kultivace – Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka TANCE PRAHA z.ú.,
Prezidentka českého střediska ITI

• Funkce a role MK ČR – Martina Pecková Černá – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu
umění - Divadelního ústavu a tajemnice českého střediska ITI

13:00 - 14:30 OBĚDOVÁ PAUZA

14:30 - 16:00 DRUHÝ BLOK

Moderovaná diskuze na téma: „Ne!musíš to vydržet“


Eliška Děcká – prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU, Jaroslav Jurečka - student
DAMU, Alice Koubová – proděkanka pro akademicko – vědeckou činnost DAMU, Marie - Luisa Purkrábková - studentka
DAMU, Karel František Tománek – děkan DAMU (moderuje: Pavlína Kvapilová)

17:00 - 18:30 KULTURNÍ OPEN MIC na téma: „Ne!musíš to vydržet“ - necenzurované pětiminutové příspěvky
Miřenka Čechová, Eva Kyselová, Klára Laurenčíková, Jana Preková, David Šiktanc, Jiří Šimek, Daniel Špinar, Jan
Štěpánek, Jitka Vrbková (provází: Jakub Čermák)

16/09/2021

9:30 – 10:00 REGISTRACE

10:00 - 10:15 TEMATICKÝ ÚVOD - zaměřeno na regiony

Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka Prezidia Českého střediska ITI

10:15 - 13:00 PRVNÍ BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Spolupráce zřizované a nezřizované kultury“

Lucie Bílková – koordinátorka participace v kandidatuře ČB na Evropské hlavní město kultury, Jan Kvasnička –
2. místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a ředitel KULT z.s., Petr Kiška - koordinátor Českého kulturního
networku Nová síť, Šárka Zahálková – managerka galerie Centra pro otevřenou kulturu a spoluzakladatelka Offcity
z. s., Daniela Zarodňanská - koordinátorka pro kulturu města Ostravy

Prezentace Asociace krajů ČR Květa Vinklátová – místopředsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči AK ČR, radní pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Představení Národního plánu obnovy MK ČR – Hana Bakičová – ředitelka Odboru strukturálních fondů MK ČR a Pavel Zingl – vedoucí oddělení Kulturních a kreativ-
ních odvětví MK ČR

13:00 - 14:00 OBĚDOVÁ PAUZA

14:00 – 15:30 DRUHÝ BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Podmínky nezávislé scény v regionech“
Petr Kiška - koordinátor Českého kulturního networku Nová síť, Markéta Málková – ředitelka rezidenčního domu REZI.DANCE Komařice, Martin Musílek – ředitel městského divadla Varnsdorf a předseda S radostí z.s., Jana Ryšlavá - ředitelka MOVE FEST Ostrava, Jan Žůrek – radní pro oblast kultury a památkové péče Olomouckého kraje.

COVID OPATŘENÍ:

Událost se bude řídit platnými pravidly ministerstva zdravotnictví. To v současnosti znamená buď prodělání covidu v posledních 180 dnech, nebo negativní PCR (max 7 dní) či antigenní test (max 72 hodin starý), nebo potvrzení o dokončeném očkování (alespoň 14 dní od druhé dávky). Během celé konference mějte, prosím, nasazený respirátor.


VÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTSVÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTS

OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!