KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKUJE POTŘEBNOU DISKUZI

Hlavním cílem konference Culture Get-Together, kterou pořádá naše nezisková kulturní organizace, je vytvořit kýžený prostor pro témata, jež rezonují oblastí kultury. Dvoudenní setkání v Centru současného umění DOX v Praze umožní artikulovat to, co je podstatné a tím měnit kulturní praxi k lepšímu! Konference proběhne 15. 9. – 16. 9. 2021 a účast je možná (také) online.

Snaha o vzájemné pochopení

Chceme znovu zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Každoročně se snažíme vytvářet komunikační kanál, který přibližuje obě sféry ve snaze odstraňovat bariéry a usnadňovat komunikaci.

Konference je určena nezávislým profesionálkám a profesionálům z oboru, zástupkyním a zástupcům samosprávy měst, pracovnicím a pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kulturním referentkám a referentům grantových a dotačních řízení, pedagožkám a pedagogům apod. Celý program konference proběhne v českém jazyce, první den konference bude překládán do anglického jazyka.

STREAM konference můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/channel/UCobxhz1iYm_G0OFmeBssT8g


Čemu se budeme věnovat?


Hlavní témata letošního setkání jsou: status umělce, Národní plán obnovy, iniciativa Ne!musíš to vydržet, funkce a role MK ČR, nezávislá kultura v regionech ČR a další.

V hlavní části konference budou prezentovat své příspěvky například: Jakub Vedral (člen rady Asociace nezávislých divadel ČR a viceprezident ITI), Yvona Kreuzmannová (zakladatelka Tance Praha, prezidentka ITI), Pavla Petrová (ředitelka IDU), Lenka Havlíková (Předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR), Květa Vinklátová (Asociace krajů ČR), zástupkyně a zástupci kulturní obce regionů ČR a další.

Nové divadlo jako doprovodný program

Konference je doprovázená divadelní přehlídkou v rámci projektu Pralin (Praha-Berlin). Mimořádná představení diváky přenesou do světa uměleckého kabaretu, queer umění, tetování i intenzivní elektronické hudby.

14. 9. 2021 úterý – PiNKBUS, 19.00, Divadlo X10
15. 9. 2021 středa – First Tattoo, 19.30, Divadlo X10
16. 9. 2021 čtvrtek – Hyenaz Knowbody –Hyenaz, 19.00, Cross Attic

PARTNEŘI KONFERENCE:

Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Platform Berlin a EHP – Norské fondy 2014-2021, Městská část Prahy 7, CzechMobility.Info a Magistrát hlavního města Prahy a Centrum pro současné umění DOX a DAMU.

Podrobný harmonogram

15/09/2021

9:00 - 9:30 REGISTRACE

9:30 - 9:45 ZAHÁJENÍ A ÚVOD

Uvítání - Hana Třeštíková – radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
Představení struktury konference

Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka Prezidia českého střediska ITI

9:45 - 13:00 PRVNÍ BLOK

Reflexe vybraných témat z předchozího ročníku konference a prezentace Asociace českých divadelních kritiků -
Karel Král – předseda Asociace a šéfredaktor časopisu Svět a divadlo

• Status umělce / porovnání situace v ČR a Německu - Pavla Petrová – ředitelka Institutu umění -
Divadelního ústavu a Aurora Kellermann - Performing Arts Programm Berlin

• Státní kulturní politika – Lenka Havlíková – předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR

• Meziresortní spolupráce – Jakub Vedral – zakladatel a ředitel ART Prometheus z.s., člen Prezidia českého
střediska ITI

• Komunikace a kultivace – Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka TANCE PRAHA z.ú.,
Prezidentka českého střediska ITI

• Funkce a role MK ČR – Martina Pecková Černá – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu
umění - Divadelního ústavu a tajemnice českého střediska ITI

13:00 - 14:30 OBĚDOVÁ PAUZA

14:30 - 16:00 DRUHÝ BLOK

Moderovaná diskuze na téma: „Ne!musíš to vydržet“


Eliška Děcká – prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU, Jaroslav Jurečka - student
DAMU, Alice Koubová – proděkanka pro akademicko – vědeckou činnost DAMU, Marie - Luisa Purkrábková - studentka
DAMU, Karel František Tománek – děkan DAMU (moderuje: Pavlína Kvapilová)

17:00 - 18:30 KULTURNÍ OPEN MIC na téma: „Ne!musíš to vydržet“ - necenzurované pětiminutové příspěvky
Miřenka Čechová, Eva Kyselová, Klára Laurenčíková, Jana Preková, David Šiktanc, Jiří Šimek, Daniel Špinar, Jan
Štěpánek, Jitka Vrbková (provází: Jakub Čermák)

16/09/2021

9:30 – 10:00 REGISTRACE

10:00 - 10:15 TEMATICKÝ ÚVOD - zaměřeno na regiony

Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka Prezidia Českého střediska ITI

10:15 - 13:00 PRVNÍ BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Spolupráce zřizované a nezřizované kultury“

Lucie Bílková – koordinátorka participace v kandidatuře ČB na Evropské hlavní město kultury, Jan Kvasnička –
2. místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a ředitel KULT z.s., Petr Kiška - koordinátor Českého kulturního
networku Nová síť, Šárka Zahálková – managerka galerie Centra pro otevřenou kulturu a spoluzakladatelka Offcity
z. s., Daniela Zarodňanská - koordinátorka pro kulturu města Ostravy

Prezentace Asociace krajů ČR Květa Vinklátová – místopředsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči AK ČR, radní pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Představení Národního plánu obnovy MK ČR – Hana Bakičová – ředitelka Odboru strukturálních fondů MK ČR a Pavel Zingl – vedoucí oddělení Kulturních a kreativ-
ních odvětví MK ČR

13:00 - 14:00 OBĚDOVÁ PAUZA

14:00 – 15:30 DRUHÝ BLOK

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Podmínky nezávislé scény v regionech“
Petr Kiška - koordinátor Českého kulturního networku Nová síť, Markéta Málková – ředitelka rezidenčního domu REZI.DANCE Komařice, Martin Musílek – ředitel městského divadla Varnsdorf a předseda S radostí z.s., Jana Ryšlavá - ředitelka MOVE FEST Ostrava, Jan Žůrek – radní pro oblast kultury a památkové péče Olomouckého kraje.

COVID OPATŘENÍ:

Událost se bude řídit platnými pravidly ministerstva zdravotnictví. To v současnosti znamená buď prodělání covidu v posledních 180 dnech, nebo negativní PCR (max 7 dní) či antigenní test (max 72 hodin starý), nebo potvrzení o dokončeném očkování (alespoň 14 dní od druhé dávky). Během celé konference mějte, prosím, nasazený respirátor.