IETM HULL PLENARY MEETING 2019

Zástupci Nové sítě se od 28. – 31. 3. účastnili jarního plenárního meetingu IETM v britském přístavním městě Kingston upon Hull. Šlo první meeting po lednovém přijetí Nové sítě do této největší networkingové platformy pro současné performativní umění, která operuje na území EU. Hlavním cílem tak bylo prezentovat činnosti Nové sítě jako organizace podporující současné umění a živou kulturu, Český kulturní network a najít potenciální zahraniční partnery pro mezinárodní část festivalu nového divadla Malá Inventura a aktivity Českého kulturního networku.

Formát meetingu umožňoval prezentovat činnost a záměry Nové sítě nejen při příležitosti setkání Newsround, určeného několika přihlášeným organizacím / projektům, ale i v rámci dalších programových sekcí věnovaných hlavním tematickým okruhům tohoto setkání, kterým byla otázka inkluze (v nejširším slova smyslu) a problematiky (evropské) kulturní mobility. Konference rovněž umožnila setkat se s berlínskými zástupci PRALINu, s kterými bylo plánováno další pokračování tohoto projektu přemosťujícího Prahu a Berlin.

Problematika inkluze, tedy začlenění se do dnešní společnosti výrazně promítá skrze umění, procesy tvorby a další umělecké aktivity. Debatovalo se o otázkách rasy, etnicity, zdravotního postižení, sexuální orientace, třídního a ekonomického postavení a dalších bariérách, které mohou bránit v zapojení se do umělecké tvorby a radosti z ní. Během seminářů a debat se objevovalo zejména téma jak začlenit každého jednotlivce, menšinu, jak přenést tento záměr z teoretické roviny do praxe. Součástí panelových diskusí na různá témata byl vždy člověk z praxe, který uváděl konkrétní příklady své práce a přístupu. Vznikl tak prostor pro to zamyslet se, jak a jestli vůbec je možné podobným způsobem nacházet řešení v té či oné zemi, nebo je to (zatím) z různých důvodů a rozdílných klimat (kulturních, politických, …) nemyslitelné.

Poměrně silně rezonující téma mobility se zmiňovalo mimo jiné v souvislosti s projektem i-Portunus, pilotním testovacím projektem Evropské komise o různých přístupech řešení (krátkodobé) mobility umělců a uměleckých profesionálů v evropských zemích. Pilotní projekt je určen pro 500 zájemců z oblasti Performing a Visual Arts v celkem 3 výzvách v období duben – září 2019.

Harmonogram nejbližších setkání v rámci IETM
Staff Exchange Programme 2019
(1.4.2019 – 31.3.2020)
Deadline přihlášek: 15.dubna 2019

Satellit Milan
(2.5. – 5.5.2019)
Deadline early-bird: 19.dubna 2019

On the Road Porto
(11.5.2019)
Deadline přihlášek: 26.dubna 2019

IETM Campus Eleusis 2019
(23.6. – 29.6.2019)
Registrace je v tuto chvíli zavřena.


IETM Rijeka Plenary Meeting 2019
(24.10. – 27.10.2019)
Registrace bude teprve otevřena.


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR