DELEGACE NA BERLÍNSKÝ PERFORMING ARTS FESTIVAL ZNÁ SVÉ ÚČASTNÍKY

V rámci otevřené výzvy projektu meziměstské výměny mezi Prahou a Berlínem PRALIN bylo vybráno 10 účastníků, kteří navštíví 4. ročník Performing Arts Festivalu v Berlíně.

Vybraní účastníci budou mít příležitost detailně nahlédnout do berlínské umělecké scény a podílet se na networkingových formátech jako jsou Guided tours - explore the scene nebo Berlin Diagonale - project showcase.

Mezi vybranými profesionály, umělci a kritiky pracující v oboru nezávislého performativního umění jsou:

Jana Svobodová - Divadlo Archa

Nela Kornetová - soubor T.I.T.S.

Ewa Zembok - X 10

Dominika Andraško - Petrohradská kolektiv

Matěj Samec - Meetfactory

Jan Horák - Studio Hrdinu

Marcela Magdová - A2

Lucia Kašiarová - Studio ALTA

Veronika Kyrianová - Venuše ve Švehlovce

Eva Dryjová - SE.S.TA
O PERFORMING ARTS FESTIVALU BERLIN

Performing Arts Festival oslavuje diverzitu berlínské nezávislé umělecké komunity v řadě divadel a prostorů po celém městě. Od roku 2016 tento týdenní festival prezentoval jednotlivé berlínské umělce i skupiny napříč žánry.
Festival není kurátorovaný, ale jeho program je vytvářen samotnou nezávislou uměleckou komunitou. Profesionální umělci, skupiny a prostory mohou nabídnout svůj příspěvek v reakci na řadu open callů iniciovaných festivalem. Stejná otevřenost je dána nováčkům na scéně, kteří mají šanci se prezentovat lokálními i mezinárodnímu publiku v rámci Newcomer’s Platform.
Cílem Performing Arts Festivalu je prezentovat diverzitu nezávislé performativní scény v Berlíně a učinit ji viditelnou v širším měřítku.

Více o festivalu: https://www.performingarts-festival.de/en/


O PRALINU

PRALIN je meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat vzájemnou informovanost a propagaci.
Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí iniciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.

Více o projektu: http://www.novasit.cz/pralin

Organizátoři projektu: Nová síť (Praha), Performing Arts Programm (Berlín)
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektový partneři: Cross Attic - Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, České centrum Berlín, PerformCZech