ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

První z řady letošních setkání Českého kulturního networku Nová síť proběhlo 17. a 18. května v Písku. Setkání se konalo ve Sladovně Písek, největším muzeu a galerii pro děti v České republice a bylo věnováno skupině Začínáme spolupráci, která sdružuje zejména nedávno vzniklé kulturní organizace v ČR.

Noví zájemci o členství v networku

Součástí setkání jsou prezentace nových organizací a projektů. Tentokrát se představila ředitelka Městského kulturního zařízení Jeseník Petra Fusová společně s kurátorkou Lucií Vobořilovou. MKZJ jako příspěvková organizace města významně iniciuje spolupráci s nezávislou kulturní scénou napříč regiony. Dále Veronika Kyriánová s Richardem Němcem za produkční skupinu Goglmogl produktion, kteří v rámci meetingu konzultovali otevření Bohatické rychty /památkově chráněného objektu na severu Čech/, pro tvůrčí rezidence. Nejen tento objekt je v databázi internetové platformy ART-IN-RES, kterou Nová síť od konce minulého roku spravuje pro všechny poskytovatele tvůrčích rezidencí pro oblast performing arts.

Příležitosti přeshraničních projektů

Další část dvoudenního setkání byla věnována prezentaci přeshraničních projektů Sparse a Connecting V4, které Nová síť pro členy networku připravuje. Nová síť představila všechny možnosti spolupráce a stejně tak benefity, které z takové spolupráce se zahraničím plynou. Sparse II se zaměřuje na síťování regionálních kulturních hráčů v několika státech Evropy; projekt Connecting V4 ART-IN-RES mapuje situaci rezidenčních prostor a podmínek pro jejich poskytování v rámci V4. Tento blok svou prezentací zakončil ředitel Sladovny Adam Langer, který představil bohaté zkušenosti jeho organizace s přeshraničními projekty. Sladovna je například jako jediný zástupce východní Evropy součástí sítě Hands On! (International Association of Children in Museum).

Aktuální témata

Zásadní součástí setkání je vždy, a nechyběl ani tentokrát, dostatečný prostor pro sdílení zkušeností, informování o současných možnostech a stavu kultury v regionu, aktuální tématata - Národní plán obnovy a jeho čerpání, programy financování MKČR apod. Přítomní se rozloučili společnou procházkou ukončenou na nejstarším dochovaném Kamenném mostě v Česku.

Meetingu se zúčastnili:

Adriana Světlíková, Aneta Hladovcová, Anna Strnadová, Františka Jesenská, Tereza Rybová, Petr Kiška, Petr Pola (Nová síť), Lenka Trantírková (Zvěřinec), Pavel Matoušek a Pavel Matela (Farmstudio), Jan Petružela (Fujaré), Kateřina Špičková (Jelení skok - Velvary), Kateřina Bohadlová a Alice Kofláková (Theatrum Kuks), Petra Fusová a Lucie Vobořilová (Městské kulturní zařízení Jeseník), Adam Langer (Sladovna), Karolína a Luboš Fendrychovi (Naplaveno), Richard Němec a Veronika Kyrianová (Goglmogl produktion - Bohatická rychta).

Setkání bylo podpořeno Fondy EHP 2014 - 2021.