CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

Večer 18. 2. 2022 proběhlo předávání cen Česká divadelní DNA. Ceny jsou udíleny každé dva roky jako projev úcty výrazným osobnostem a počinům v oblasti nového divadla. Letošní slavnostní večer proběhl v pražské La Fabrice a celou událostí provázel divadelní soubor 11:55 (Zapětdvanáct). Slavnostní událost oficiálně odstartovala divadelní festival Malá inventura, který bude až do příští soboty probíhat po celé Praze.

Cena za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla:

Soubor Buchty a loutky
Nezávislé alternativní loutkové divadlo, které svou unikátní poetikou baví děti i dospělé již třicet let. Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpracovávají s nadhledem a nezaměnitelným humorem. Divadlo Buchty a loutky bylo založeno v roce 1991 v chebské ubytovně čerstvými absolventy loutkářské katedry DAMU. Od té doby mají za sebou 60 divadelních premiér pro dospělé i děti, loutkové a animované filmy a klipy, mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, hudby, výtvarného umění, filmu a jejich prolínání. Za dobu svého působení divadlo inspirovalo řady následovníků od loutkových amatérů po profesionály. Díky Buchtám a loutkám se žánr loutkového divadla stále rozvíjí, překvapuje a baví. Buchty a loutky jsou bez nadsázky kultovním divadelním souborem.

Cena za výjimečný počin, přínos nebo rozvoj na poli nového divadla:

Rezi.Dance Komařice
Rezidenční dům Pod Javory je výjimečný nebývalou dynamikou rozvoje a podporou umělců nejen v ČR. S osobitým pojetím poskytuje důležitý prostor pro umělecké a kulturní projekty, dává vzniknout novým inspiracím i přístupům v současném tanci, divadle či literatuře. Poskytuje tvůrčí prostředí a vhodné zázemí pro rezidence. Za dobu své existence nabídl zcela nový náhled na aktivní přístup ke kultuře v regionu, na který má významný pozitivní vliv. Mecenáši tohoto současného rozvoje tvůrčích rezidencí jsou Markéta Málková a Aleš Hrdlička. www.

Iniciativa Ne!musíš to vydržet
Marie Luisa Purkrábková a další studenti DAMU projevili nebývalou odvahu, když přišli s iniciativou Ne!musíš to vydržet. Iniciativa přesně označuje a problematizuje chování, které by nejen na vysoké škole, ale ani v žádné jiné instituci nemělo být nadále považováno za normální. Sexuální obtěžování, téma zneužívání moci, absence bezpečného prostoru i právo na rovnocenný vztah, to vše dalece přesahuje zdi uměleckých škol. Iniciativa Ne!musíš to vydržet přinesla potřebný dialog a nastartovala změny, které povedou k vytvoření zdravějšího prostředí a mechanizmů zajišťujících bezpečí, podporu i odpovědnost na mnoha dalších pracovištích.

Osobnost Jakub Vedral
Jakub Vedral se zasloužil o stabilizaci situace v kultuře po propuknutí pandemie koronaviru. Svou schopnost prosazovat zájmy české kultury s nebývalou cílevědomostí, houževnatostí a odhodláním, prokázal nespočtem velmi úspěšných jednání na úrovni výkonných složek a Vlády České republiky. Jakub Vedral je členem prezidia Českého střediska mezinárodního divadleního ústavu ITI, dlouhodobě spolupracuje s významnými českými nezávislými divadly jako produkční a producent. S těmito soubory procestoval několik kontinentů a získal řadu prestižních ocenění; produkčně, dramaturgicky či režijně se podílel například na prezentaci ČR na světových výstavách EXPO v Aichi, Šanghaji, Milánu, Astaně či aktuálně v Dubaji. Je spolutvůrcem největšího drive-in festivalu Art Parking. Jakub Vedral je zakladatel a ředitel ART Prometheus z.s.

Nominování na cenu za výjimečný počin, přínos nebo rozvoj na poli nového divadla byli:

Miřenka Čechová
Výrazná představitelka současného tance a fyzického divadla, režisérka, spisovatelka, pedagožka a spoluzakladatelka souborů Tantehorse a Spitfire Company. Miřenka Čechová v posledních dvou letech uvedla velký počet úspěšných projektů (Metabaletky, Strachy, série Invisible a Emergency Dances, ad.), které vyvolaly výrazné diskuze ve veřejném prostoru. Její projekty se pohybují na škále od autobiografických inscenací a performativních laboratoří k tanečnímu aktivizmu. Zdůrazňují důležitost obratu k sobě a reflexe ne vždy lichotivého stínu, tzv. otevřeného a svobodného prostředí umělecké i institucionální praxe.

PiNKBUS
Mezinárodní platforma PiNKBUS zaštiťuje zejména mladé queer umělce a otevírá tvůrčí prostor pro spolupráci undergroundové LGBT komunity s etablovanými umělci z ČR i zahraničí. Její tvůrci reagují na silný celosvětový nárůst drag kultury, který úspěšně přináší do Prahy. Díky platformě získává divadelní a taneční scéna nové a cenné impulzy pro svůj vlastní rozvoj. PiNKBUS kultivuje bezpečný prostor pro LGBT komunitu a otevírá aktuální společenská témata v otázkách sexuality, nahoty, svobody tělesnosti nebo kultu krásy.

Sádlo
Podcastová série a sólové autorské představení hlasové umělkyně, hudebnice a performerky Ridiny Ahmedové. Sádlo vynáší na povrch problematiku společenského tlaku (nejen) na ženský vzhled a prozkoumává pestré a spletité cesty k přijetí vlastního těla. Projekt od svého vzniku budí bouřlivé reakce, podněcuje celospolečenskou debatu a poukazuje na velmi bolestivá a intimní tabu dneška. Základním stavebním kamenem pro jakoukoliv změnu jsou pojmenovávání a sdílení, právě proto má podcast i představení Sádlo zásadní vliv na boření zažitých stereotypů na téma vzhledu.

Temporary Collective
Nezávislá platforma Temporary Collective se zaměřuje na možnosti zkoumání různých území a rozličných médií. Projekty z posledního období jsou například Call Alice, Silence, Voices nebo Duety. Soubor vytváří pohyblivé interakce vazeb a míst, pohrává si s proměnami a jedinečností vztahů i okolnostmi, které do každého uvedení daného projektu vstupují. V těchto projektech Temporary Collective zhodnocuje svou předchozí zálibu v radosti z experimentování a překračování hranic.

Terén
Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla v Brně. Ve své činnosti zkoumá, navrhuje a zhodnocuje perspektivy změny v uvažování o performativním umění. Usiluje o redefinici podmínek, ve kterých současné performativní umění funguje. Šíře a variabilita strategií, se kterými Terén pracuje, z něj činí v kontextu České republiky zcela ojedinělý projekt.

Život on Air
Podcast divadelního souboru Ufftenživot vznikl jako reakce na uzavření kulturního života během prvního období pandemie koronaviru. Život on Air během pandemie přinesl inspirující rozhovory, které propojily posluchače napříč Českou republikou. Smyslem této podcastové činnosti je tvorba zážitků, které nabízí nový úhel pohledu, provokují mysl, a umožňují hledání nečekaných souvislostí s cílem vytvořit bezpečný prostor pro komunikaci. Producent podcastu je divadelník a herec Jiří Šimek.

tYhle
Česko-francouzský kolektiv umělců generace Y zabývající se současným pohybovým a vizuálním uměním. tYhle tvoří v základním složení čtyři umělci, kteří sdílejí podobný pohled na současné umění, založený na nezbytnosti experimentovat a překračovat hranice. Herci a tanečníci Lukáš Karásek a Florent Golfier, scénografka a choreografka Marie Gourdain a světelná designérka Zuzana Režná se v posledních letech čím dál častěji vydávají za svými vlastními uměleckými cíli a rozvíjí svéráznou autorskou poetiku.


VÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTSVÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTS

OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!