BLOG NOVÉ SÍTĚ

Nová síť má blog na webu Divadelních novin / Nová síť informuje. Každé tři týdny se dozvíte informace z regionů prostřednictvím rozhovorů s "hybateli" místní kultury.

http://www.divadelni-noviny.cz/nova-sit-informuje-no-1