PRALIN - STAFF EXCHANGE PROGRAM / OTEVŘENÁ VÝZVA

PRALIN – komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně vyhlašuje otevřenou výzvu na Staff Exchange Program. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci a iniciovat uměleckou výměnu: Srpen 2020 – Červen 2021
.

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ: 9. srpna 2020

Online informační setkání: 3. července, 2020, 17.00 – 18.00 hod (registrujte se na caroline.galvis@pap-berlin.de, a to do 2. července)

PRALIN Staff Exchange nabízí profesionálům z Prahy a Berlína možnost poznat uměleckou komunitu v partnerském městě, osobní setkání, která podpoří rozvoj společných projektů. V průběhu jednoho roku budou mít účastníci příležitost se zúčastnit několika festivalů, kulturních akcí, sympozií. V případě zájmu budou účastníkům poskytnuty konzultace o evropských fondech, strategiích pro účinné zahájení, rozvoj a udržování projektů a aktivit mezi Prahou a Berlínem.
Kdo se může přihlásit do programu PRALIN Staff Exchange?
Program je otevřen profesionálům z Prahy a Berlína: kulturní manažeři, produkční, projektoví a marketingoví manažeři, pracovníci v oblasti práce publikem, umělečtí ředitelé atd. Žadatelé by měli být v oblasti nezávislé performing arts scény v Praze nebo Berlíně profesionálně aktivní.

V rámci výzvy pro období srpen 2020 – červen 2021 budou vybráni až 3 účastníci z Prahy a až 3 účastníci z Berlína.

Program zahrnuje:

26. srpna 2020: Digitální zahájení organizátorů s vybranými 6 účastníky. 15. – 17. září 2020: Během nultého ročníku konference Culture Get-Together v Praze se všichni poprvé osobně setkají, poznají a zúčastní programu konference a doprovodných kulturních aktivit. 01. – 03. října 2020: Účastníci se setkají podruhé během Industry Get-Together v Berlíně a dostanou příležitost představit své plány a nápady v rámci programu Staff Exchange. Kromě oficiálních konferenčních akcí bude připraven i speciální formát Staff Exchange aktivit. Únor 2021 (3 dny): Během festivalu Malá inventura v Praze se účastníci setkají potřetí, budou moci prohloubit spolupráci, kterou navázali, účastnit se uměleckého programu festivalu. Květen 2021 (3 dny): Během Performing Arts Festival Berlin se všichni oficiálně setkají naposledy. Dostanou prostor se veřejně podělit o své zkušenosti a výsledky z programu Staff Exchange, zúčastnit se oficiálního festivalového programu a doprovodných akcí pro profesionály. Červen 2021: On-line zakončení organizátorů s účastníky z obou měst. Program Staff Exchange navíc umožňuje účastníkům individuální cesty do Prahy / Berlína, aby se mohli potkat s potenciálními nebo již existujícími partnery pro spolupráci. Konkrétní podrobnosti o jednotlivých pobytech budou projednány a rozhodnuty organizátory. Během pobytů v Berlíně budou účastníkům Staff Exchange z Prahy vypláceny diety.

Jak se přihlásit?

Pošlete životopis a motivační dopis do 9. srpna 2020 kontaktní osobě z vašeho města (viz níže uvedené kontakty).

V motivačním dopisu by měly být uvedeny následující informace:
Proč máte zájem o účast v programu? Jaký druh instituce / pracovní oblast v partnerském městě preferujete? Máte již v Praze / Berlíně nějakou navázanou uměleckou spolupráci, kterou byste v rámci Staff Exchange chtěl/a prohloubit? Čeho byste v rámci programu Staff Exchange chtěl/a dosáhnout?
Žadatelé by si měli být jistí, že mohou být přítomni na všech výše zmíněných festivalech, konferencích a aktivitách.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Přihlášky zasílejte:
(v českém nebo anglickém jazyce) Nová síť (Praha), Kontakt: petrdlouhy@novasit.cz (v německém nebo anglickém jazyce): Performing Arts Programm (Berlín), Kontakt: caroline.galvis@pap-berlin.de

O Pralinu:

PRALIN je komunikační platforma, která propojuje nezávislou uměleckou obec v Praze a Berlíně. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi umělci a profesionály v oblasti performativního umění a dále usilovat o prezentaci pražských umělců v Berlíně a berlínských umělců v Praze. PRALIN je společným projektem Nové sítě (Praha) a Performing Arts Programm LAFT (Berlin).

O organizátorech programu:

Nová síť
Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.
www.novasit.cz

The Berlin Performing Arts Programm
Projekt Performing Arts Programm organizace LAFT Berlin představuje efektivní způsob, jak berlínskou komunitu nezávislých performativních umělců posílit, profesionalizovat a přinést do ní příležitosti k networkingu. Program má za cíl propagovat umělecká díla v berlínském kreativním prostředí, zpřístupnit nezávislou uměleckou komunitu novým členům, šířit a předávat znalosti a zkušenosti, a také posilovat a vytvářet novou spolupráci v této komunitě performativních umělců i mimo ni. www.pap-berlin.de
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektoví partneři: Goethe Institut Prag, Institut umění – Divadelní ústav, České centrum Berlín