PRALIN - STAFF EXCHANGE PROGRAM / OTEVŘENÁ VÝZVA

PRALIN – komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně vyhlašuje otevřenou výzvu na Staff Exchange Program. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci a iniciovat uměleckou výměnu: Srpen 2020 – Červen 2021
.

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ: 9. srpna 2020

Online informační setkání: 3. července, 2020, 17.00 – 18.00 hod (registrujte se na caroline.galvis@pap-berlin.de, a to do 2. července)

PRALIN Staff Exchange nabízí profesionálům z Prahy a Berlína možnost poznat uměleckou komunitu v partnerském městě, osobní setkání, která podpoří rozvoj společných projektů. V průběhu jednoho roku budou mít účastníci příležitost se zúčastnit několika festivalů, kulturních akcí, sympozií. V případě zájmu budou účastníkům poskytnuty konzultace o evropských fondech, strategiích pro účinné zahájení, rozvoj a udržování projektů a aktivit mezi Prahou a Berlínem.
Kdo se může přihlásit do programu PRALIN Staff Exchange?
Program je otevřen profesionálům z Prahy a Berlína: kulturní manažeři, produkční, projektoví a marketingoví manažeři, pracovníci v oblasti práce publikem, umělečtí ředitelé atd. Žadatelé by měli být v oblasti nezávislé performing arts scény v Praze nebo Berlíně profesionálně aktivní.

V rámci výzvy pro období srpen 2020 – červen 2021 budou vybráni až 3 účastníci z Prahy a až 3 účastníci z Berlína.

Program zahrnuje:

26. srpna 2020: Digitální zahájení organizátorů s vybranými 6 účastníky. 15. – 17. září 2020: Během nultého ročníku konference Culture Get-Together v Praze se všichni poprvé osobně setkají, poznají a zúčastní programu konference a doprovodných kulturních aktivit. 01. – 03. října 2020: Účastníci se setkají podruhé během Industry Get-Together v Berlíně a dostanou příležitost představit své plány a nápady v rámci programu Staff Exchange. Kromě oficiálních konferenčních akcí bude připraven i speciální formát Staff Exchange aktivit. Únor 2021 (3 dny): Během festivalu Malá inventura v Praze se účastníci setkají potřetí, budou moci prohloubit spolupráci, kterou navázali, účastnit se uměleckého programu festivalu. Květen 2021 (3 dny): Během Performing Arts Festival Berlin se všichni oficiálně setkají naposledy. Dostanou prostor se veřejně podělit o své zkušenosti a výsledky z programu Staff Exchange, zúčastnit se oficiálního festivalového programu a doprovodných akcí pro profesionály. Červen 2021: On-line zakončení organizátorů s účastníky z obou měst. Program Staff Exchange navíc umožňuje účastníkům individuální cesty do Prahy / Berlína, aby se mohli potkat s potenciálními nebo již existujícími partnery pro spolupráci. Konkrétní podrobnosti o jednotlivých pobytech budou projednány a rozhodnuty organizátory. Během pobytů v Berlíně budou účastníkům Staff Exchange z Prahy vypláceny diety.

Jak se přihlásit?

Pošlete životopis a motivační dopis do 9. srpna 2020 kontaktní osobě z vašeho města (viz níže uvedené kontakty).

V motivačním dopisu by měly být uvedeny následující informace:
Proč máte zájem o účast v programu? Jaký druh instituce / pracovní oblast v partnerském městě preferujete? Máte již v Praze / Berlíně nějakou navázanou uměleckou spolupráci, kterou byste v rámci Staff Exchange chtěl/a prohloubit? Čeho byste v rámci programu Staff Exchange chtěl/a dosáhnout?
Žadatelé by si měli být jistí, že mohou být přítomni na všech výše zmíněných festivalech, konferencích a aktivitách.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Přihlášky zasílejte:
(v českém nebo anglickém jazyce) Nová síť (Praha), Kontakt: petrdlouhy@novasit.cz (v německém nebo anglickém jazyce): Performing Arts Programm (Berlín), Kontakt: caroline.galvis@pap-berlin.de

O Pralinu:

PRALIN je komunikační platforma, která propojuje nezávislou uměleckou obec v Praze a Berlíně. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi umělci a profesionály v oblasti performativního umění a dále usilovat o prezentaci pražských umělců v Berlíně a berlínských umělců v Praze. PRALIN je společným projektem Nové sítě (Praha) a Performing Arts Programm LAFT (Berlin).

O organizátorech programu:

Nová síť
Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.
www.novasit.cz

The Berlin Performing Arts Programm
Projekt Performing Arts Programm organizace LAFT Berlin představuje efektivní způsob, jak berlínskou komunitu nezávislých performativních umělců posílit, profesionalizovat a přinést do ní příležitosti k networkingu. Program má za cíl propagovat umělecká díla v berlínském kreativním prostředí, zpřístupnit nezávislou uměleckou komunitu novým členům, šířit a předávat znalosti a zkušenosti, a také posilovat a vytvářet novou spolupráci v této komunitě performativních umělců i mimo ni. www.pap-berlin.de
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektoví partneři: Goethe Institut Prag, Institut umění – Divadelní ústav, České centrum Berlín


VÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTSVÝZVA: REZIDENCE V4 – PERFORMING ARTS

OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!