KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER

Culture Get-Together
konference o spolupráci v kultuře
Nutlý ročník: 16. 9. – 17. 9. 2020 / Obecní dům - Grégrův sál / Praha

Nultý ročník konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together zmapoval aktuální situaci kulturní obce, poukázal na mnohá fakta a přinesl řadu podnětů, ze kterých může nadále čerpat jak nezávislá kulturní scéna, tak zastupitelé samosprávy. Konferenci pořádala kulturní neziskovka Nová síť a proběhla 16. – 17. 9. 2020 v Obecním domě v Praze. První den se přednášející a debatující věnovali situaci v Praze, druhý den regionům ČR. Konference byla streamovaná a její záznam je k dispozici zde: https://www.youtube.com/channel/UCobxhz1iYm_G0OFmeBssT8g/about

Konference neměla ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve které se česká kultura momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou bylo vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry.

V obou dnech konference zaznělo několik velmi zajímavých závěrů. Jedním z nejčastěji artikulovaných byla absence společného jazyka pro komunikaci mezi kulturním sektorem a veřejnou správou. Bez vzájemného porozumění je totiž domluva velmi složitá. Na tento problém navázala a ve svém příspěvku radní pro kulturu Magistrátu Hlavního města Prahy Hana Třeštíková. Apelovala na důvěru, kterou by k sobě “oba tábory” měly chovat, dále by si měly naslouchat a přicházet na magistrát s konkrétními nápady (zejména zástupci kulturních organizací). V diskusi zdůraznili Petr Prokop, Marta Smolíková i Eva Měřičková palčivé téma podcenění podpůrných profesí (například technici, produkční), bez kterých umělci nemohou tvořit. S tím souvisela i debata ohledně OSVČ a dlouhodobé potřeby zavést „status umělce“.

Pavla Petrová zdůraznila nezbytnost meziresortní spolupráce ministerstev, zejména školství, kultury, financí a průmyslu. Zástupkyně z Ministerstva kultury ČR, Zuzana Zahradníčková následně reagovala a potvrdila současný alarmující personální podstav pro administraci živého umění na MK ČR a snažila se vysvětlit nelehkou situaci ohledně komunikace a spolupráce MK ČR a krajů. Zástupci regionů by ze strany MK ČR uvítali participaci zástupců krajů na tvorbě nové státní kulturní politiky, která by pak plnila strategickou úlohu a nastolila metodiku i pro další komunikaci. Ohledně otázky financí je zásadní participace a dialog s Ministerstvem financí. Jakub Vedral upozornil na současný stav, který jasně otestoval nesystematičnost fungování kultury a neporozumění jejím mechanismům, což má důsledky v podobě špatného nastavení programů podpory a jejich efektivního využití.

V rámci dne věnovaného regionům diskutující vyzdvihli nutnou vazbu mezi hlavním městem a regiony. Jan Kunze poukázal na fakt, že právě v regionech je hlavní odbytiště pražské kultury, proto je úzká spolupráce nutná i zde. Zástupci regionů velmi ocenili pozici Nové sítě, která jako servisní organizace udržuje dialog a komunikaci, a to i mezi tzv. zřizovanou a nezřizovanou kulturou a v krizových situacích zastupuje nezávislou kulturu. To, že umění a kultura obecně je také práce, která má své neoddiskutovatelné ekonomické dopady, je pro mnoho zastupitelů veřejné správy stále ještě nepochopitelné a často i velmi abstraktní. I proto je podle Yvony Kreuzmannové v zájmu obou stran nastavit konstruktivní dialog, společný jazyk a důvěru. Jedině za těchto předpokladů je možné stavět další mosty.

S výstupy a materiály z pražské konference se i nadále pracuje a budou sloužit jako základ pro další, první ročník, který se uskuteční v roce 2021. On-line záznam z konference, otitulkovaný do anglického jazyka, je k dispozici jako studijní a argumentační materiál pro širokou veřejnost.

Kontakt: anetahladovcova(at)novasit.cz

Culture Get-Together / Medailony panelistů (456KB)Culture Get-Together / Program konference (928KB)Culture Get-Together / Základní informace (78KB)Culture Get-Together / Basic information (136KB)Culture Get-Together / Programme (188KB)Culture Get-Together / Janina Benduski & kolegové - přepis streamu z Berlína (41KB)