BRNO

BURANTEATR

BuranTeatr je tvůrčí platforma se zaměřením na novou činohru, fyzické divadlo a hraniční divadelní formy působící na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005. BuranTeatr je tvořen skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem. Vizí BuranTeatru je živé umění jako intenzivní druh společného zážitku konkrétního člověka akcelerující sdílení, diskusi a kritickou reflexi současného světa.

Místo: BuranTeatr sídlí v budově sokolského stadionu v centru města Brna.

Akce: Vedle divadla a premiér výrazných autorských inscenací se BuranTeatr věnuje také pořádání workshopů z různých oblastí scénického umění vedených českými i zahraničními lektory. Kontinuálně se snaží o rozvíjení linie výtvarného umění, hudby a teoretické reflexe umění prostřednictvím pořádání výstav, konferencí, festivalů. V neposlední řadě organizuje rezidenční pobyty pro tvůrce všech zmíněných oblastí živého umění a bezplatně poskytuje prostor pro tvůrce v programu Otevřené rezidence.

Prostory: BuranTeatr disponuje 5 hlavními prostory. K dispozici je velký sál (scéna 11x7,3 m, kapacita 250 diváků), malý sál (scéna 7,8x6,5 m, kapacita 80 diváků), workshopový sál (prostor o velikosti 12 x 4,5 metrů s miralonem a baletizolovou podlahou), činoherní zkušebna (prostor o velikosti 6,5 x 6,5 metrů s baletizolovou podlahou podloženou kobercem) a v neposlední řadě stylová kavárna - srdce budovy s kapacitou 50 osob.

Možnosti: BuranTeatr je kreativním místem vhodným pro přípravu a realizaci projektů z oblasti scénického umění (divadelní inscenace, výtvarné instalace, výstavy, koncerty, hudební a multimediální projekty). Je platformou kontinuálně podporující umělce a uměleckou tvorbu a multidisciplinaritu, pěstující progresivní dramaturgii a otevřenost vůči novým projektům a podnětům.

Kontakt: BuranTeatr, Kounicova 22, Brno 60200,
info@buranteatr.cz, www.buranteatr.cz