2017

STUDY

,,Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.‘‘ (PLATÓN)

Hartl a Hartlová definují emoci studu jako reakci na provinění či porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.

Koncept a scénář: Holektiv
Hudba: JAK
Scénografie: Anežka Kalivodová
Světelný design: L‘non
Produkce: Andrea Benková
Účinkují: Holektiv - Andrea Vykysalá, Eva Stará, Karolína Křížková

Premiéra: 3. 7. 2016 La Fabrika
60 min. / jazykově bezbariérové