OPAVA

OKO

Opavská kulturní organizace OKO se od roku 2009 snaží o snaží o pestrou, zajímavou a nadregionální dramaturgii, aby si na své přišli jak fanoušci mainstreamu, tak i milovníci menšinových žánrů. V době, kdy i kulturu postihuje plytkost a konzum, nezapomínáme ani na záležitosti vyloženě okrajové, naznačující možné směry budoucího vývoje umění a především rozšiřující obzory návštěvníků. Dáváme prostor mladým umělcům, podporujeme zajímavé projekty a nezapomínáme ani na vzdělávání a zábavu.

Místo: Obecní dům (Klub ART, Galerie Obecního domu, Expozice Cesta města, Schösslerův salonek s terasou, Sál purkmistrů), Dům umění v Opavě a odsvěcený kostel Sv. Václava. Obojí v centru města.

Akce: Hudba, divadlo, film, performance, přednášky, komentované prohlídky, výstavy vizuálního umění a výstavy z oblasti historie, intervence do veřejného prostoru, společenská setkání, party, vzdělávací a populárně naučné programy pro školy i širokou veřejnost, tematické výstavy s nosným kurátorským konceptem a řada dalších kulturně společenských aktivit.

Prostory: Klub ART - moderní klubový prostor, příjemné prostředí s kvalitním vybavením a profesionální produkcí (kapacita dle uspořádání od 70 do 145 osob). Galerie Obecního domu - galerie sloužící k realizaci výstav prezentujících soudobou vizuální tvorbu. Dům umění - bývalý klášter, sloužící jako výstavní síň už od roku 1974, jeho poslední léta jsou spojená s Opavskou kulturní organizací. Kostel sv. Václava – charismatický prostor odsvěceného kostela v současné době slouží především pro koncerty vážné hudby, výstavy, divadlo a větší společenské akce s kapacitou 400 osob. Expozice Cesta města - stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy.

Možnosti: Kvalitní technické zázemí, možnost různorodého využití výše uvedených prostor a profesionální tým, fungující na přátelské bázi, jsou východiskem pro široké možnosti využití.

Tech informace: Všechny naše galerijní, klubové i jiné prostory jsou vybaveny tou nejmodernější technikou adekvátní k velikosti a základnímu určení daného prostoru. Více na: www.oko-opava.cz

Kontakt: Opavská kulturní organizace p. o., Beethovenova, 746 01 Opava, www.klubart.cz, jan.kunze@oko-opava.cz