OSTRAVA

COOLTOUR

Kulturní centrum Cooltour usiluje o vytvoření současné umělecké, kulturní a společenské platformy, která bude umožňovat setkávání a podněcovat spolupráci kreativních jedinců, různých ostravských komunit a zájmových spolků. Chceme v Ostravě vybudovat stálou progresivní nezávislou scénu současného umění a prezentovat kvalitní regionální, tuzemskou a zahraniční uměleckou tvorbu.

Místo: Kulturní centrum Cooltour v areálu Výstaviště Černá louka.

Akce: Cooltour pořádá akce z oblasti performing arts se zaměřením především na současný tanec a atraktivní divadelní projekty. Dále jsme pořadateli řady pohybových workshopů a doprovodných akcí (například Mezinárodní den tance) a festivalu MOVE fest Ostrava. Kromě uměleckých žánrů se zásadním způsobem věnujeme akcím s cílem vyvolávat pozitivní změny v lokální komunitě a veřejném prostoru, jako je například Zažít Ostravu jinak, Městské zásahy, Komunitní zahrada Tržnice atd.

Prostory: Kavárna se zasedací místností, prostorem pro práci a co-working. V prostorách kavárny ja také malá stage s možností ozvučení a nasvětlení pomocí čtyř led-světel s nastavitelnou barvou, projekčním plátnem a projektorem. Nová scéna s kapacitou 450 diváků na stání, případně až 200 diváků sedících na elevacích nebo přímo na zemi s „jevištěm“ o šířce 8 metrů. Taneční sál o rozměrech 6,5 x 12 m se zrcadly, baletizolem, ozvučením a baletními tyčemi. Multifunkční prostor pro společnou práci Coolna. Zahrádka v prostorách před Cooltourem s dřevěným jevištěm, umístěným pod stromy a zázemím vytvořeným z lodních nákladních kontejnerů (bar, opravna jízdních kol.)

Možnosti: Prezentace scénického umění: V prostorách nové scény, kavárny i zahrádky je možné prezentovat divadelní, taneční, hudební, případně přesahové projekty s různými technickými možnostmi a množstvím diváků. Rezidenční pobyty: všichni performeři mají možnost zažádat o poskytnutí rezidenčního pobytu, který je možný buď v tanečním nebo hlavním sále v závislosti na aktuálním programu Cooltouru a předchozí domluvě. V rámci rezidence je možné poskytnout i ubytování přímo v budově Kulturního centra Cooltour. Prostory je dále možno použít na řadu různých aktivit, jako jsou filmové projekce, přednášky, meetingy, konference, večírky ...

Tech informace: http://cooltourova.cz/o-nas/prostory/

Kontakt: Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú., Černá louka 3188, 702 00 Ostrava, www.cooltourova.cz, cooltour@cooltourova.cz