OSTRAVA

COOLTOUR

Kulturní centrum Cooltour usiluje o vytvoření současné umělecké, kulturní a společenské platformy, která bude umožňovat setkávání a podněcovat spolupráci kreativních jedinců, různých ostravských komunit a zájmových spolků. Chceme v Ostravě vybudovat stálou progresivní nezávislou scénu současného umění a prezentovat kvalitní regionální, tuzemskou i zahraniční uměleckou tvorbu.

Místo: Kulturní centrum Cooltour v areálu Výstaviště Černá louka.

Akce: Cooltour pořádá akce z oblasti performing arts se zaměřením především na současný tanec, hudební produkce, či atraktivní divadelní projekty. Jsme také pořadateli festivalu současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu MOVE fest, který dramaturgicky pravidelně v průběhu roku doplňujeme nejen tuzemskými i zahraničními tanečními představeními, ale také pohybovými workshopy a řadou doprovodných akcí podobného charakteru. Mimo umělecké žánry se zásadním způsobem věnujeme projektům s cílem vyvolávat pozitivní změny v lokální komunitě a veřejném prostoru, jako například pravidelnému pořádání sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak, dvěma ročníkům město-tvorného projektu Městské zásahy, vybudování Komunitního parku Tržnice, či pravidelnému publikování nekonvenčního turistického průvodce USE-IT Ostrava. Zároveň jsme také realizátory tuzemské pilotní Kanceláře pro dočasné užívání v rámci evropského projektu Refill, jenž se zabývá znovuoživováním opuštěných prostor.

Prostory: Kavárna se zasedací místností, prostorem pro práci a co-working. V prostorách kavárny ja také malá stage s možností ozvučení a nasvětlení pomocí čtyř led-světel s nastavitelnou barvou, projekčním plátnem a projektorem. Nová scéna s kapacitou 450 diváků na stání, případně až 200 diváků sedících na elevacích nebo přímo na zemi s „jevištěm“ o šířce 8 metrů. Taneční sál o rozměrech 6,5 x 12 m se zrcadly, baletizolem, ozvučením a baletními tyčemi. Multifunkční prostor pro společnou práci Coolna. Zahrádka v prostorách před Cooltourem s dřevěným jevištěm, umístěným pod stromy, a zázemím vytvořeným z lodních nákladních kontejnerů (bar, opravna jízdních kol.)

Možnosti: Prezentace scénického umění: V prostorách nové scény, kavárny i zahrádky je možné prezentovat divadelní, taneční, hudební, případně přesahové projekty s různými technickými možnostmi a množstvím diváků. Rezidenční pobyty: všichni performeři mají možnost zažádat o poskytnutí rezidenčního pobytu, který je možný buď v tanečním nebo hlavním sále v závislosti na aktuálním programu Cooltouru a předchozí domluvě. V rámci rezidence je možné poskytnout také ubytování. Prostory je dále možno použít na řadu různých aktivit, jako jsou filmové projekce, přednášky, meetingy, konference, či večírky.

Tech informace: http://cooltourova.cz/o-nas/prostory/

Kontakt: Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú., Černá louka 3188, 702 00 Ostrava, www.cooltourova.cz, cooltour@cooltourova.cz